ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Резултати от проведено УС на МИГ Ботевград за избор на ко...
24 Юни 2020

Вчера, 23.06.2020г., Управителният съвет на МИГ Ботевград направи среща с хората, предложили идеи за местно развитие...

Виж повече
Възжможност за кандидатстване с малки пилотни проекти по ...
03 Юни 2020

    Уважаеми съграждани, Сдружение „Местна инициативна група Ботевград“ /МИГ Ботевград/ ще кандидатства с проект по П...

Виж повече
Представяне на платформа "Диалози за бъдещето на Ботевгра... Представяне на платформа "Диалози за бъдещето на Ботевград" пред КВО на МИГ Ботевград
28 Май 2020

На мотивационна среща с КВО на сдружение “МИГ Ботевград” (бенефициент на проект BG05SFOP001-2.009-0115 „Активни граж...

Виж повече

ПОКАНИ

Обществено обсъждане на мерките в Стратегията за развитие...

Уважаеми дами и господа, на 11.03.2017 г. екипът по изработване на Стратегията на МИГ Ботевград организира обсъждане ...

Виж повече

КАРТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД