ОбявиПокана

На 30 октомври 2023г. от 17.30 часа в Исторически музей - Ботевград "МИГ Ботевград" Ви кани да приъствате на изложба със снимков материал и информация, представящи културно-историческите обекти и природните забележителности в района на Липница. Ка...

27 Октомври 2023   Прочети ...


ПОКАНА за участие на еднодневни обучения на тема: „Подготовка за прилагане на СВОМР за периода 2023 -2027 г.”

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ И МЕСТНИ ЛИДЕРИ– представители на активния стопански, нестопански и публичен сектор, местни занаятчии, дейци и общественици от община Ботевград   ПОКАНА за участие на еднодневни обучения на тема: „Подготовка за прил...

12 Септември 2023   Прочети ...


Николета Иванова е новият изпълнителен директор на МИГ Ботевград

 След проведен конкурс за избор на изпълнителен директор на   МИГ Ботевград, беше утвърдена кандидатурата на Николета Иванова. Изборът беше извършен на 2 етапа - по документи и събеседване. Събеседването беше проведено на 04.02.2022 от комисия по ...

07 Февруари 2022   Прочети ...


Покана за общо събрание

П О К А Н А за провеждане общо събрание на КВО на МИГ Ботевград Уважаеми членове на Колективния върховен орган /КВО/ на сдружение „МИГ Ботевград“, Съгласно чл. 32, ал 1. от Устава на Сдружение „Местна инициативна група Ботевград“ Колективният у...

00 0000   Прочети ...


КАРТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД