Николета Иванова е новият изпълнителен директор на МИГ Ботевград

07 Февруари 2022 Източник: Прочетена: 580 /

 След проведен конкурс за избор на изпълнителен директор на   МИГ Ботевград, беше утвърдена кандидатурата на Николета Иванова. Изборът беше извършен на 2 етапа - по документи и събеседване. Събеседването беше проведено на 04.02.2022 от комисия по процедурата. При събеседването г-жа Иванова доказа управленски опит и добри познания по нормативните документи за водене на местна инициативна група, опит в работата с проекти, сподели виждания за развитието на Местна инициативна група Ботевград.


ПОСЛЕДНИ Обяви

Покана
27 Октомври 2023

На 30 октомври 2023г. от 17.30 часа в Исторически музей - Ботевград "МИГ Ботевград" Ви кани да приъствате на изложба ...

Виж повече
ПОКАНА за участие на еднодневни обучения на тема: „Подгот...
12 Септември 2023

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ И МЕСТНИ ЛИДЕРИ– представители на активния стопански, нестопански и публичен сектор, ...

Виж повече
Покана за общо събрание
00 0000

П О К А Н А за провеждане общо събрание на КВО на МИГ Ботевград Уважаеми членове на Колективния върховен орган /КВО/...

Виж повече

КАРТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД