Николета Иванова е новият изпълнителен директор на МИГ Ботевград

07 Февруари 2022 Източник: Прочетена: 233 /

 След проведен конкурс за избор на изпълнителен директор на   МИГ Ботевград, беше утвърдена кандидатурата на Николета Иванова. Изборът беше извършен на 2 етапа - по документи и събеседване. Събеседването беше проведено на 04.02.2022 от комисия по процедурата. При събеседването г-жа Иванова доказа управленски опит и добри познания по нормативните документи за водене на местна инициативна група, опит в работата с проекти, сподели виждания за развитието на Местна инициативна група Ботевград.


КАРТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД