ПоканиПокана за провеждане на общо събрание на Сдружение "МИГ Ботевград"

П О К А Н А   Уважаеми членове на Колективния върховен орган /КВО/  на Сдружение „МИГ Ботевград“, Съгласно чл. 32, ал 1. от Устава на Сдружение „Местна инициативна група Ботевград“ Колективният управителен  орган /КУО/  на „МИГ Ботевград“ свиква ...

05 Май 2022   Прочети ...


ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

П О К А Н А             Уважаеми членове на Колективния върховен орган /КВО/  на сдружение „МИГ Ботевград“, Съгласно чл. 32, ал 1. от Устава на сдружение „Местна инициативна група Ботевград“ Колективния управителен  орган /КУО/  на МИГ Ботевград,...

13 Август 2021   Прочети ...


Покана за заседание на УС на МИГ Ботевград

П О К А Н А     Уважаеми членове на  УС на Местна Инициативна Група Ботевград, в качеството си на Председател на сдружение “Месна инициативна група Ботевград“ и на основание  чл. 42. ал. (1) и ал. (2) от Устава на сдружението,  свиквам Управителни...

26 Юли 2021   Прочети ...


ПОКАЗА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

П О К А Н А             Уважаеми членове на Колективния върховен орган /КВО/  на сдружение „МИГ Ботевград“, Съгласно чл. 32, ал 1. от Устава на сдружение „Местна инициативна група Ботевград“ и в качеството си на Председател на  Колективния управи...

18 Юни 2021   Прочети ...


ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА УС НА МИГ БОТЕВГРАД

П О К А Н А     Уважаеми членове на  УС на Местна Инициативна Група Ботевград,  в качеството си на Председател на сдружение “Месна инициативна група Ботевград“ и на основание  чл. 42. ал. (1) и ал. (2) от Устава на сдружението,  свиквам Управителн...

03 Юни 2021   Прочети ...


ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Във връзка с предстоящо кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ на сдружение „МИГ Ботевград“ по по  Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности, в частта за малки пилотни проекти, ПРСР и на основание чл. 29, ал. ...

20 Юли 2020   Прочети ...


Покана за пазарни консултации

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Във връзка с предстоящо кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ на сдружение „МИГ Ботевград“ по по  Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности, в частта за малки пилотни проекти, ПРСР и на основание чл. 29, ал. ...

20 Юли 2020   Прочети ...


Покана за свикване на Общо събрание на МИГ Ботевград

П О К А Н А             Уважаеми членове на Колективния върховен орган /КВО/  на сдружение „МИГ Ботевград“, Съгласно чл. 32, ал 1. от Устава на сдружение „Местна инициативна група Ботевград“ и решение на КУО/УС на свое заседание от 14.05.2020 г., ...

15 Май 2020   Прочети ...


Обществено обсъждане на мерките в Стратегията за развитие на Община Ботевград

Уважаеми дами и господа, на 11.03.2017 г. екипът по изработване на Стратегията на МИГ Ботевград организира обсъждане на мерките за развитие на Община Ботевград, територия на МИГ-а. Каним най-учтиво всички заинтересовани лица да се включат в дебати...

06 Март 2017   Прочети ...


КАРТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД