Покана за общо събрание

19 Септември 2023 Източник: Прочетена: 236 /

  П О К А Н А

за провеждане общо събрание на КВО на МИГ Ботевград

 

Уважаеми членове на Колективния върховен орган /КВО/  на сдружение „МИГ Ботевград“,

Съгласно чл. 32, ал 1. от Устава на Сдружение „Местна инициативна група Ботевград“  Колективният управителен  орган /КУО/  на „МИГ Ботевград“ свиква общо събрание на КВО на  Сдружение „МИГ Ботевград“ на:

Дата : 03.10.2023г.,

Час:  17:30 ч.

Място: гр. Ботевград, НЧ „Христо Ботев 1884“, пл.Освобождение 12, малък салон

 

Дневен ред:

1. Приемане на нови членове  на Колективния върховен орган /КВО/ на СНЦ „Местна инициативна група Ботевград”;

2. Представяне на информация за процеса на разработване на стратегия за Водено от общностите местно развитие, в рамките на проект „Подготовка на СНЦ "Ботевград" за програмен период 2023 - 2027 година“, финансиран по под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“, мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.;

3. Разни 

 

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, общото събрание ще се проведе в същия ден от 18.30 ч., на същото място и при същия дневен ред.


ПОСЛЕДНИ Покани

Покана за общо събрание
20 Май 2024

П О К А Н А за провеждане общо събрание на КВО на МИГ Ботевград Уважаеми членове на Колективния върховен орган /КВО/...

Виж повече
Покана за провеждане на общо събрание на МИГ Ботевград
14 Март 2023

  П О К А Н А за провеждане общо събрание на КВО на МИГ Ботевград   Уважаеми членове на Колективния върховен орган /К...

Виж повече
Покана за провеждане на общо събрание на Сдружение "МИГ Б...
05 Май 2022

П О К А Н А   Уважаеми членове на Колективния върховен орган /КВО/  на Сдружение „МИГ Ботевград“, Съгласно чл. 32, а...

Виж повече

КАРТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД