Покана за общо събрание

20 Май 2024 Източник: Прочетена: 28 /
П О К А Н А за провеждане общо събрание на КВО на МИГ Ботевград Уважаеми членове на Колективния върховен орган /КВО/ на сдружение „МИГ Ботевград“, Съгласно чл. 32, ал 1. от Устава на Сдружение „Местна инициативна група Ботевград“ Колективният управителен орган /КУО/ на „МИГ Ботевград“ свиква общо събрание на КВО на Сдружение „МИГ Ботевград“ на: Дата : 05.06.2024г., Час: 17:30 ч. Място: гр. Ботевград, пл. „Освобождение“ № 13 Административна сграда на Община Ботевград, зала „Ботевград“ Дневен ред: 1. Доклад за извършени дейности от „МИГ Ботевград“ за 2023 г.; 2. Доклад за годишен финансов отчет за 2023 г.; 3. Разглеждане на индикативна програма за дейност за 2024 г.; 4. Разглеждане на финансов план за изпълнение дейностите на „МИГ Ботевград“ за 2024 г.; 5. Други При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, общото събрание ще се проведе в същия ден от 18.30 ч., на същото място и при същия дневен ред.

ПОСЛЕДНИ Покани

Покана за общо събрание
19 Септември 2023

  П О К А Н А за провеждане общо събрание на КВО на МИГ Ботевград   Уважаеми членове на Колективния върховен орган /К...

Виж повече
Покана за провеждане на общо събрание на МИГ Ботевград
14 Март 2023

  П О К А Н А за провеждане общо събрание на КВО на МИГ Ботевград   Уважаеми членове на Колективния върховен орган /К...

Виж повече
Покана за провеждане на общо събрание на Сдружение "МИГ Б...
05 Май 2022

П О К А Н А   Уважаеми членове на Колективния върховен орган /КВО/  на Сдружение „МИГ Ботевград“, Съгласно чл. 32, а...

Виж повече

КАРТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД