ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

20 Юли 2020 Източник: Прочетена: 389 /

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с предстоящо кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ на сдружение „МИГ Ботевград“ по по  Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности, в частта за малки пилотни проекти, ПРСР и на основание чл. 29, ал. 16 от Наредба № 12 от 25.07.2016 г. на Министерство на земеделието и храните и чл. 44 от Закона за обществените поръчки, моля да представите оферти за извършване на услуга с предмет: “Изработване на паркови елементи за целите на реализиране на Етап 1 на проект „Обособяване на зона за отдих и събития във в.з. „Зелин“,. Срок за изпращане на офертите към сдружение „МИГ Ботевград“ от 20.09.2020 г. до 29.09.2020 г.

Един оферент има право да подава оферта за един или повече артикули от списъка

 

 

Артикул

Техническа спецификация

Брой

1.

Павилион

Стоманен профил за носещи колони, за горна и долна греда, дъски за обшивка на страни, талпи за подиум, битумни керемиди, монтаж на конструкция от стоманени профили, Монтаж на дървени части, нанасяне на покрития на монтираните дървени части, монтаж на покрив и битумни керемиди

4

2.

Голяма маса за пикник

Стоманен профил за конструкция, плот и седалка за пейка от талпи, монтаж на конструкция, монтаж на дъски за пейки и дъски за плот на маса, нанасяне на покрития на монтираните дървени части.

1

3.

Малка маса за пикник

Стоманен профил за конструкция, плот и седалка за пейка от талпи, монтаж на конструкция, монтаж на дъски за пейки и дъски за плот на маса, нанасяне на покрития на монтираните дървени части.

4

4.

Паркова пейка без облегалка

Стоманен профил за конструкция, талпи за седалка, монтаж на конструкция от стоманени профили, нанасяне на покрития на готовата стоманена конструкция, монтаж на талпи, нанасяне на покрития на монтираните дървени части

6

5.

Скара за барбекю

Стоманена скара, ламаринена кутия, монтаж на конструкция от стоманени профили и ламарина, нанасяне на покрития на готовата стоманена конструкция

3

6.

Плотове за барбекю

Стоманен профил за носещи колони и конструкция, монтаж на талпи, монтаж на конструкция от стоманени профили

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бланка за предоставяне на оферта за парково оборудване

 

Наименование на офертата

 

Срок на валидност на офертата

 

Дата на издаване на офертата

 

 

 

Подпис и печат на офертата

 

 

 

 

 

 

 

Артикул

Техническа спецификация

Брой

Ед. цена без ДДС

Обща цена без ДДС

ДДС 20%

Обща цена с ДДС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ПОСЛЕДНИ Покани

Покана за общо събрание
20 Май 2024

П О К А Н А за провеждане общо събрание на КВО на МИГ Ботевград Уважаеми членове на Колективния върховен орган /КВО/...

Виж повече
Покана за общо събрание
19 Септември 2023

  П О К А Н А за провеждане общо събрание на КВО на МИГ Ботевград   Уважаеми членове на Колективния върховен орган /К...

Виж повече
Покана за провеждане на общо събрание на МИГ Ботевград
14 Март 2023

  П О К А Н А за провеждане общо събрание на КВО на МИГ Ботевград   Уважаеми членове на Колективния върховен орган /К...

Виж повече

КАРТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД