Покана за пазарни консултации

20 Юли 2020 Източник: Прочетена: 381 /

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с предстоящо кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ на сдружение „МИГ Ботевград“ по по  Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности, в частта за малки пилотни проекти, ПРСР и на основание чл. 29, ал. 16 от Наредба № 12 от 25.07.2016 г. на Министерство на земеделието и храните и чл. 44 от Закона за обществените поръчки, моля да представите оферти за извършване на услуга с предмет: “Провеждане на три събития за популяризиране на местната идентичност и местни традиции“ и „Дейност за информираност и публичност“. Срок за изпращане на офертите към сдружение „МИГ Ботевград“ от 20.09.2020 г. до 29.09.2020 г.

Един оферент има право да подава оферта за един или повече артикули от списъка

 

 

Услуга

Количество

 

1.

Организиране и провеждане на събития за популяризиране на местната идентичност и местните традиции

3 бр.

 

2.

Изработване на рекламни флаери (вкл. дизайн, изработка и доставка)

250 бр.

 

3.

Изработване на рекламен калъф за мобилен телефон с мин. размери 8,5 см (ширина) х 15 см (височина) х 1,1 см (дълбочина) с дизайн на тематика детска рисунка (вкл. дизайн, изработка и доставка)

100 бр.

 

 

 

Бланка за предоставяне на оферти  за посочените услуги:

Наименование на офертата

 

 

Срок на валидност на офертата

 

 

Дата на издаване на офертата

 

 

 

Подпис и печат на офертата

 

 

 

 

Вид дейност

Количество

Ед. Цена

Обща стойност

 

Ед. цена без ДДС

Обща цена без ДДС

ДДС 20%

Обща цена с ДДС

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСЛЕДНИ Покани

Покана за общо събрание
20 Май 2024

П О К А Н А за провеждане общо събрание на КВО на МИГ Ботевград Уважаеми членове на Колективния върховен орган /КВО/...

Виж повече
Покана за общо събрание
19 Септември 2023

  П О К А Н А за провеждане общо събрание на КВО на МИГ Ботевград   Уважаеми членове на Колективния върховен орган /К...

Виж повече
Покана за провеждане на общо събрание на МИГ Ботевград
14 Март 2023

  П О К А Н А за провеждане общо събрание на КВО на МИГ Ботевград   Уважаеми членове на Колективния върховен орган /К...

Виж повече

КАРТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД