ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

13 Август 2021 Източник: Прочетена: 576 /

П О К А Н А

           

Уважаеми членове на Колективния върховен орган /КВО/  на сдружение „МИГ Ботевград“,

Съгласно чл. 32, ал 1. от Устава на сдружение „Местна инициативна група Ботевград“ Колективния управителен  орган /КУО/  на МИГ Ботевград,

свиква общо събрание на КВО на  сдружение „МИГ Ботевград“.

 

Дата: 24.08.2021г.,

Час: 17:30 ч.

Място: гр. Ботевград;пл. „Освобождение‘ № 13;

Административна сграда на ОбА , партер.

зала „Христо Ботев“

 

Дневен ред на събранието:

  1. Годишен доклад за дейността на Сдружение „ МИГ Ботевград“ за 2020 г.

Обсъждане. Предложения. Приемане Решения.

Докладва:Янка Александрова-                        Изпълнителен директор

  1. 2.      Финансов отчет за 2020 г. Обсъждане и приемане на финансовия отчет  на Сдружение „МИГ Ботевград“ за 2020г.

                         Докладва: Марияна Горгачева

                                                                                                        Зам. председател

  1. 3.      Обсъждане и одобряване на Прогнозен бюджет и програма за дейността на сдружението за 2021г.                                  

Докладва: Марияна Горгачева

Зам. председател

  1. 4.      Промени  в Устава на сдружение МИГ Ботевград.

Докладва:Янка Александрова-                        Изпълнителен директор

 

  1. Избор на нов  Управителния съвет /КУО / за мандат от 5/пет  години.

Докладва:Янка Александрова-                      

 Изпълнителен директор

 

 

Председател на УС,

Иван Гавалюгов

 


ПОСЛЕДНИ Покани

Покана за общо събрание
19 Септември 2023

  П О К А Н А за провеждане общо събрание на КВО на МИГ Ботевград   Уважаеми членове на Колективния върховен орган /К...

Виж повече
Покана за провеждане на общо събрание на МИГ Ботевград
14 Март 2023

  П О К А Н А за провеждане общо събрание на КВО на МИГ Ботевград   Уважаеми членове на Колективния върховен орган /К...

Виж повече
Покана за провеждане на общо събрание на Сдружение "МИГ Б...
05 Май 2022

П О К А Н А   Уважаеми членове на Колективния върховен орган /КВО/  на Сдружение „МИГ Ботевград“, Съгласно чл. 32, а...

Виж повече

КАРТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД