Покана за свикване на Общо събрание на МИГ Ботевград

15 Май 2020 Източник: Прочетена: 321 /

П О К А Н А

           

Уважаеми членове на Колективния върховен орган /КВО/  на сдружение „МИГ Ботевград“,

Съгласно чл. 32, ал 1. от Устава на сдружение „Местна инициативна група Ботевград“ и решение на КУО/УС на свое заседание от 14.05.2020 г., КУО/УС свиква Общо събрание на КВО на сдружение „МИГ Ботевград“, възлага на председателя на Управителния съвет да организира провеждането на събранието, съгласно изискванията на Устава на сдружение „Местна инициативна група Ботевград“.

 

Дата: 27.05.2020 г., 17:30 ч.

Място: гр. Ботевград; пл. „Освобождение‘ № 13;

Административна сграда на ОбА , партер.

зала „Христо Ботев“

 

Дневен ред на събранието:

 

ДНЕВЕН РЕД:

                1. Доклад за изпълнени дейности от сдружение Местна инициативна група Ботевград /МИГ Ботевград/ за 2019г. Обсъждане и одобряване.

                                                                        Докладва: Я. Александрова, Изп.- директор

                2. Отчет за финансовите разходи на МИГ Ботевград. Обсъждане и одобряване.

                                                                         Докладва: Я. Александрова, Изп.- директор.

                Обсъждане и одобряване на прогнозен план за разходи и дейности на сдружение МИГ Ботевград за година 2020.

                                                                          Докладва: д-р Марияна Горгачева, Зам.-председател.

                3. Представяне, обсъждане, препоръки и одобряване на План за многофункционално управление и устойчиво  развитие на горите и земите на територия на община Ботевград в рамките на проект „Повишаване на гражданското участие в процеса на формулиране, изпълнение и мониторинг на политиката по опазване, стопанисване и развитие на горите в община Ботевград“, в качеството си на партньор на фондация  „Съвременност“.

                                                                          Докладва: Я. Александрова, Изп.- директор.

                4. Разни

                  

     Присъствието ма членовете на МИГ Ботевград е от особено значение за вземане на правилни решения.

 

15.05.2020 г.

Ботевград                                                    


ПОСЛЕДНИ Покани

Покана за общо събрание
19 Септември 2023

  П О К А Н А за провеждане общо събрание на КВО на МИГ Ботевград   Уважаеми членове на Колективния върховен орган /К...

Виж повече
Покана за провеждане на общо събрание на МИГ Ботевград
14 Март 2023

  П О К А Н А за провеждане общо събрание на КВО на МИГ Ботевград   Уважаеми членове на Колективния върховен орган /К...

Виж повече
Покана за провеждане на общо събрание на Сдружение "МИГ Б...
05 Май 2022

П О К А Н А   Уважаеми членове на Колективния върховен орган /КВО/  на Сдружение „МИГ Ботевград“, Съгласно чл. 32, а...

Виж повече

КАРТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД