ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА УС НА МИГ БОТЕВГРАД

03 Юни 2021 Източник: Прочетена: 79 /

П О К А Н А

 

 

Уважаеми членове на  УС на Местна Инициативна Група Ботевград,

 в качеството си на Председател на сдружение “Месна инициативна група Ботевград“ и на основание  чл. 42. ал. (1) и ал. (2) от Устава на сдружението,  свиквам Управителния съвет на заседание.

           

Дата: 09.06.2021г., 17:30 ч.

Място: Административна сграда на ОбА; приемна, ет.2, пл. „Освобождение“, № 13

гр. Ботевград

 

                                        Дневен ред на заседанието

 

1.  Вземане на решение за свикване на годишно отчетно Общо събрание, съгласно чл. 32, ал 1. от Устава на сдружение „Местна инициативна група Ботевград“ и чл.26, ал.1 от ЗЮЛНЦ,

 

2. Обсъждане и приемане на дневен ред за провеждане на Годишно отчетно общо събрание на сдружение „Местна инициативна група Ботевград“

 

3. Доклад за извършени дейности от МИГ Ботевград за периода 2020г. Обсъждане. Одобряване. Предложения. Решения.

                                            Докладва: Янка Александрова,  Изп.- директор

 

4. Финансов отчет за 2020 г. Обсъждане, одобряване

 Прогнозен финансов план и дейности за 2021гОбсъждане . Одобряване                                   

                       Докладва: Д-р Марияна Горгачева, Зам .-председател

      

 5. Обсъждане и одобряване на предложения за промени на устава на МИГ Ботевград.

 

6. Освобождаване на член на сдружение „МИГ Ботевград“, съгласно чл.22, ал.1

 

                                               Председател на сдружение „МИГ Ботевград“,                                                                                                                       Иван Гавалюгов

 

 


ПОСЛЕДНИ Покани

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
13 Август 2021

П О К А Н А             Уважаеми членове на Колективния върховен орган /КВО/  на сдружение „МИГ Ботевград“, Съгласно...

Виж повече
Покана за заседание на УС на МИГ Ботевград
26 Юли 2021

П О К А Н А     Уважаеми членове на  УС на Местна Инициативна Група Ботевград, в качеството си на Председател на сдру...

Виж повече
ПОКАЗА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
18 Юни 2021

П О К А Н А             Уважаеми членове на Колективния върховен орган /КВО/  на сдружение „МИГ Ботевград“, Съгласно...

Виж повече

КАРТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД