Покана за заседание на УС на МИГ Ботевград

26 Юли 2021 Източник: Прочетена: 64 /

П О К А Н А

 

 

Уважаеми членове на  УС на Местна Инициативна Група Ботевград,

в качеството си на Председател на сдружение “Месна инициативна група Ботевград“ и на основание  чл. 42. ал. (1) и ал. (2) от Устава на сдружението,  свиквам Управителния съвет на заседание.

           

Дата: 02.08.2021г., 17:30 ч.

Място: Административна сграда на ОбА;

 приемна, ет.2,

пл. „Освобождение“, № 13

гр. Ботевград

                                        Дневен ред на заседанието

 

1.  Свикване на Общо събрание на КВО на сдружение „МИГ Ботевград“, съгласно чл. 32, ал 1. от Устава на сдружение „Местна инициативна група Ботевград“ и чл.26, ал.1 от ЗЮЛНЦ,

 

 

Дата: 26.07.2021 г.

 

 

                                               Председател на сдружение „МИГ Ботевград“,

                                                                                                                      Иван Гавалюгов

 

 


ПОСЛЕДНИ Покани

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
13 Август 2021

П О К А Н А             Уважаеми членове на Колективния върховен орган /КВО/  на сдружение „МИГ Ботевград“, Съгласно...

Виж повече
ПОКАЗА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
18 Юни 2021

П О К А Н А             Уважаеми членове на Колективния върховен орган /КВО/  на сдружение „МИГ Ботевград“, Съгласно...

Виж повече
ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА УС НА МИГ БОТЕВГРАД
03 Юни 2021

П О К А Н А     Уважаеми членове на  УС на Местна Инициативна Група Ботевград,  в качеството си на Председател на сдр...

Виж повече

КАРТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД