ПОКАЗА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

18 Юни 2021 Източник: Прочетена: 98 /

П О К А Н А

           

Уважаеми членове на Колективния върховен орган /КВО/  на сдружение „МИГ Ботевград“,

Съгласно чл. 32, ал 1. от Устава на сдружение „Местна инициативна група Ботевград“ и в качеството си на Председател на  Колективния управителен /УС/  на МИГ Ботевград и чл.26, ал.1 от ЗЮЛНЦ,

Управителният съвет на Сдружение „МИГ Ботевград“ свиква общо събрание на сдружение „МИГ Ботевград“.

 

Дата : 29.06.2021г., 17:30 ч.

Място: гр. Ботевград;пл. „Освобождение‘ № 13;

Административна сграда на ОбА , партер.

зала „Христо Ботев“

 

Дневен ред на събранието:

 

1.         Годишен доклад за дейността на Сдружение „ МИГ Ботевград“ за 2020 г.

Обсъждане. Предложения. Приемане Решения.

                                                                        Докладва:д-рМарияна Горгачева,

                                                                         Зам.- председател на КУО

 

2 .Финансов отчет за 2020 г. Обсъждане и приемане на финансовия отчет  на Сдружение „МИГ Ботевград“ за 2020г. 

Обсъждане и одобряване на   Прогнозен бюджет и програма за дейността на сдружението  за 2021г.                                  

                                                           Докладва: Зам. -председателя

                                                          Д-р Марияна Горгачева

 

3.         Промени в Устава на сдружение МИГ Ботевград.

 

4.         Избор на членове на КУО  за мандат от 5/пет  години.

 

 

 

 

Председател на УС,

Иван Гавалюгов

 

 


ПОСЛЕДНИ Покани

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
13 Август 2021

П О К А Н А             Уважаеми членове на Колективния върховен орган /КВО/  на сдружение „МИГ Ботевград“, Съгласно...

Виж повече
Покана за заседание на УС на МИГ Ботевград
26 Юли 2021

П О К А Н А     Уважаеми членове на  УС на Местна Инициативна Група Ботевград, в качеството си на Председател на сдру...

Виж повече
ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА УС НА МИГ БОТЕВГРАД
03 Юни 2021

П О К А Н А     Уважаеми членове на  УС на Местна Инициативна Група Ботевград,  в качеството си на Председател на сдр...

Виж повече

КАРТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД