НовиниС изложба приключи проект „Местна Инициативна Група Ботевград за активно местно развитие“

В село Липница по проект „ Местна Инициативна Група Ботевград за активно местно развитие“ BG06RDNP001-19.476-0022-C01, Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ в частта на малките пилотни проекти на мярка 19 „Водено от общностите местно раз...

05 Октомври 2023   Прочети ...


Одобриха проекта на МИГ Ботевград за разработване на Стратегия за ВОМР 2023-2027

    Проектът „Подготвителни дейности за разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Ботевград за периода 2023-2027г.“ на Сдружение „Местна инициативна група Ботевград“ получи одобрение от оценителната комисия по Процед...

02 Февруари 2023   Прочети ...


МИГ БОТЕВГРАД стартира изпълнение на проект „Местна инициативна група за активно местно развитие“

На 13 октомври министърът на земеделието Явор Гечев връчи на председателя на МИГ Ботевград Иван Гавалюгов договор за финансиране на проект „Местна инициативна група за активно местно развитие“, който бе подписан на 6 октомври 2022г. Договорът е на...

17 Октомври 2022   Прочети ...


Покана за провеждане на общо събрание на Сдружение "МИГ Ботевград"

П О К А Н А   Уважаеми членове на Колективния върховен орган /КВО/  на Сдружение „МИГ Ботевград“, Съгласно чл. 32, ал 1. от Устава на Сдружение „Местна инициативна група Ботевград“ Колективният управителен  орган /КУО/  на „МИГ Ботевград“ свиква о...

05 Май 2022   Прочети ...


Николета Иванова е новият изпълнителен директор на МИГ Ботевград

След проведен конкурс за избор на изпълнителен директор на МИГ Ботевград, беше утвърдена кандидатурата на Николета Иванова. Изборът беше извършен на 2 етапа - по документи и събеседване. Събеседването беше проведено на 04.02.2022 от комисия, състо...

07 Февруари 2022   Прочети ...


МИГ БОТЕВГРАД ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ОБЯВА “Местна инициативна група Ботевград”   ОБЯВЯВА конкурс по документи и събеседване за избор на изпълнителен директор на „МИГ Ботевград“   На основание протокол № 23/29.11.2021 г. на УС на МИГ БОТЕВГРАД, чл. 41, ал. 2 от Устава на сдружението...

17 Декември 2021   Прочети ...


ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА МИГ БОТЕВГРАД

  Уважаеми членове на Колективния върховен орган /КВО/  на сдружение „МИГ Ботевград“, Съгласно чл. 32, ал 1. от Устава на сдружение „Местна инициативна група Ботевград“ Колективния управителен  орган /КУО/  на МИГ Ботевград, свиква общо събрание н...

29 Ноември 2021   Прочети ...


Покана за Общо събрание на МИГ Ботевград

   П О К А Н А Уважаеми членове на Колективния върховен орган /КВО/  на сдружение „МИГ Ботевград“,Съгласно чл. 32, ал 1. от Устава на сдружение „Местна инициативна група Ботевград“ Колективният управителен орган /КУО/  на МИГ Ботев...

12 Октомври 2021   Прочети ...


Конкурс на „Нестле за Живей Активно! 2021“

За трета поредна година Община Ботевград се включва в конкурса на „Нестле за Живей Активно! 2021“. За тазгодишното издание, съобразено с епидемиологичната обстановка, Община Ботевград ще предложи на своите жители и гости 4 пешеходни маршрут...

14 Септември 2021   Прочети ...


ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ     ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ   ОТНОСНО: Представяне на Оферти с ценови предложения за избор на изпълнител извършване на услуга с предмет: “Застраховка на закупените материални активи“ по проектно предложение „М...

02 Септември 2021   Прочети ...


КАРТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД