НовиниПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА МИГ БОТЕВГРАД

  Уважаеми членове на Колективния върховен орган /КВО/  на сдружение „МИГ Ботевград“, Съгласно чл. 32, ал 1. от Устава на сдружение „Местна инициативна група Ботевград“ Колективния управителен  орган /КУО/  на МИГ Ботевград, свиква общо събрание н...

29 Ноември 2021   Прочети ...


Покана за Общо събрание на МИГ Ботевград

   П О К А Н А Уважаеми членове на Колективния върховен орган /КВО/  на сдружение „МИГ Ботевград“,Съгласно чл. 32, ал 1. от Устава на сдружение „Местна инициативна група Ботевград“ Колективният управителен орган /КУО/  на МИГ Ботев...

12 Октомври 2021   Прочети ...


Конкурс на „Нестле за Живей Активно! 2021“

За трета поредна година Община Ботевград се включва в конкурса на „Нестле за Живей Активно! 2021“. За тазгодишното издание, съобразено с епидемиологичната обстановка, Община Ботевград ще предложи на своите жители и гости 4 пешеходни маршрут...

14 Септември 2021   Прочети ...


ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ     ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ   ОТНОСНО: Представяне на Оферти с ценови предложения за избор на изпълнител извършване на услуга с предмет: “Застраховка на закупените материални активи“ по проектно предложение „М...

02 Септември 2021   Прочети ...


ИСКАНЕ за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

ИСКАНЕ за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС),  за инвестиционно предложение Зона за отдих и събития във в.з. „Зелин“, община Ботевград

18 Август 2021   Прочети ...


МИГ Ботевград стартира изпълнението на проект по Подмярка 19.1

МИГ Ботевград стартира изпълнението на проект „Обособяване на зона за отдих и събития във вилна зона „Зелин“, община Ботевград” съгласно договор №РД50-83 за безвъзмездна финансова помощ по процедура №BG06RDNP001-19.372 за подбор на проекти по подм...

08 Юли 2021   Прочети ...


Уведомление

Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС (Ново - ДВ, бр. 12 от 12.02.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 г.  изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.)                             ДО ДИРЕКТОРА НА РИОСВ-СОФИЯ ...

31 Март 2021   Прочети ...


УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ НА МИГ БОТЕВГРАД

Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда                                                                             ДО                                      ...

11 Януари 2021   Прочети ...


ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ     ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ   ОТНОСНО: Представяне на Оферти с ценови предложения за избор на изпълнител  с предмет: „Обезпечаване с техника на дейностите по популяризиране на проучените обекти и представянето...

10 Януари 2021   Прочети ...


ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ     ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ   ОТНОСНО: Представяне на Оферти с ценови предложения за избор на изпълнител  с предмет: „Закупуване на оборудване за целите на провеждане на събития за популяризиране на местната и...

10 Януари 2021   Прочети ...


КАРТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД