НовиниПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ     ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ   ОТНОСНО: Представяне на Оферти за услуга с предмет: „Ремонт и изграждане на дребномащабна инфраструктура” по посочено по-долу КС, както следва: 1.Ремонт на чешма 2. Изработка на ...

10 Януари 2021   Прочети ...


ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

                                     ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ   ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА  КОНСУЛТАЦИЯ   ОТНОСНО: Представяне на Оферти за услуга с предмет: „Проучване на моментното състояние на  пещерите в землището на с. Липница и потенциала  за...

10 Януари 2021   Прочети ...


Финален доклад: ПЛАН ЗА МНОГОФУНКЦИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ГОРИТЕ И ЗЕМИТЕ НА ТЕРИТОРИЯ НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД /ПУРГБ/

                                                                                   Във връзка със сключен договор и изпълнено техническо задание към договор между Фондация „Съвременност“ /ФС/, и  «Приватсистем ООД» за изпълнение на: РАЗРАБОТВАНЕ ...

03 Август 2020   Прочети ...


РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ от 30.07.2020 г.   За определяне стойността на разходите за “Провеждане на три събития за популяризиране на местната идентичност и местни традиции" и "Дейност за информираност и публичност" на проект „Обособяване на зона за отдих и събития...

30 Юли 2020   Прочети ...


РЕШЕНИЕ За определяне стойността на разходите за: “Изработване на паркови елементи",проект Обособяване на зона за отдих и събития във в.з. „Зелин“

РЕШЕНИЕ от 30.07.2020 г.   За определяне стойността на разходите за: “Изработване на паркови елементи“ за целите на реализиране на Етап 1 на проект „Обособяване на зона за отдих и събития във в.з. „Зелин“ Във връзка с покана за пазарни консултации...

30 Юли 2020   Прочети ...


ПРОТОКОЛ от Комисия

ПРОТОКОЛ   от дейността на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти, във връзка с провеждането на пазарни консултации, съгласно условията за кандидатстване по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 ...

30 Юли 2020   Прочети ...


ПРОТОКОЛ - разглеждане, оценяване и калсиране на подадени оферти - проект „Обособяване на зона за отдих и събития във в.з. „Зелин“

ПРОТОКОЛ   от дейността на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти, във връзка с провеждането на пазарни консултации съгласно условията за кандидатстване по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „...

30 Юли 2020   Прочети ...


УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ НА МИГ БОТЕВГРАД

Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда                                                                             ДО                                      ...

29 Юли 2020   Прочети ...


Покана за пазарни консултации

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Във връзка с предстоящо кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ на сдружение „МИГ Ботевград“ по по  Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности, в частта за малки пилотни проекти, ПРСР и на основание чл. 29, ал. ...

20 Юли 2020   Прочети ...


ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   Във връзка с предстоящо кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ на сдружение „МИГ Ботевград“ по по  Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности, в частта за малки пилотни проекти, ПРСР и на основание чл. 29, ал...

20 Юли 2020   Прочети ...


КАРТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД