НовиниРезултати от проведено УС на МИГ Ботевград за избор на концепции

Вчера, 23.06.2020г., Управителният съвет на МИГ Ботевград направи среща с хората, предложили идеи за местно развитие, с които МИГ Ботевград да кандидатства с пилотен проект по Подмярка 19.1 на ПРСР. Благодарим за изключително съдържателните предс...

24 Юни 2020   Прочети ...


Възможност за кандидатстване с малки пилотни проекти по Подмярка 19.1

    Уважаеми съграждани, Сдружение „Местна инициативна група Ботевград“ /МИГ Ботевград/ ще кандидатства с проект по Програма за развитие на селските райони за период 2014- 2020 г. /ПРСР 2014- 2020 г/, Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности...

03 Юни 2020   Прочети ...


Представяне на платформа "Диалози за бъдещето на Ботевград" пред КВО на МИГ Ботевград

На мотивационна среща с КВО на сдружение “МИГ Ботевград” (бенефициент на проект BG05SFOP001-2.009-0115 „Активни граждани за добро управление на община Ботевград. Онлайн платформа “Диалози за бъдещето на Ботевград”), състояла се на 27.05.2020 г., ...

28 Май 2020   Прочети ...


План за многофункционално управление и устойчиво развитие на горите и земите на територията на община Ботевград с участие на активни граждани

                                           Представяме на Вашето внимание "План за многофункционално управление и развитие на горите и земите в общината", който ще се осъществява с участието на гражданите. Той е изготвен в рамките на Проект BG05S...

28 Май 2020   Прочети ...


Входирано предложение за реорганизиране на пътното движение

Още едно предложения, генерирано в платформата и получило висок рейтинг от потребителите, е входирано за разглеждане от кмета на община Ботевград на 26.05: Предложение за реорганизиране на пътното движение в града чрез еднопосочни улици: "Организ...

27 Май 2020   Прочети ...


Мотивационна среща с директори на училища и детски градини на територията на община Ботевград

На мотивационна среща с директори на училища и детски градини на територията на община Ботевград, която се състоя на 19.05.2020 г. в зала “Христо Ботев” на ОбА Ботевград, беше представена платформата “Диалози за бъдещето на Ботевград” и обсъдени ...

20 Май 2020   Прочети ...


Група за подкрепа на местните производители

                                                               Бихме искали да популяризираме идеята на Евгения Говедарска, която създава група за подкрепа на местните производители и осъществяване на връзка с купувачи, които ценят българските сто...

08 Май 2020   Прочети ...


ОбС Ботевград одобри ремонта на 3 градски чешми в Ботеград

                                                               С решение на Общинския съвет от 30 април Община Ботевград ще отпусне 2 000 лева от собствени приходи за ремонт и облагородяване на две чешми - в ЖК „Васил Левски“ и на ул. „Любен Карав...

05 Май 2020   Прочети ...


Представяне на видеоклип на платформата "Диалози за бъдещето на Ботевград"

                                                                                                         С голямо вълнение споделяме с вас промо видеоклипа на платформата "Диалози за бъдещето на Ботевград", създаден в рамките на кампанията по попу...

28 Април 2020   Прочети ...


Първи две предложния, входирани в ОбС Ботевград

                                                                   Споделяме с вас добрата вест, че първите две предложения, генерирани в платформата и получили висок рейтинг от потребителите, са входирани за разглеждане от Общински съвет Ботевгра...

22 Април 2020   Прочети ...


КАРТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД