НовиниВключете се в избора на новата градска чешма в Ботевград

                                                               За да набере скорост инициативата за ремонтиране и облагородяване на чешмите в Ботевград, която стартира с предложение на Zaeka Baeka в www.zabotevgrad.eu, се обръщам към всички съграж...

20 Април 2020   Прочети ...


На вниманието на земеделските производители

Изпращаме инфомация за новите приеми по ПРСР от интервю с Владислав Цветанов, дирекция „Развитие на селските райони“, за сайта Агри.БГ.  . Предстои отварянето на следните подмерки, предвидени в Годишната работна програма по Програмата за развитие ...

30 Март 2020   Прочети ...


НАШИТЕ ГОРИ СА В НАШИТЕ РЪЦЕ!

                                   Скъпи приятели, това е слоган, идея и цел на проект „Повишаване на гражданското участие в процеса на формулиране, изпълнение и мониторинг на политиката по опазване, стопанисване и развитие на горите в община Боте...

11 Март 2020   Прочети ...


Монография на Десислава Алексова за местно туристическо развитие по примера на община Ботевград излезе от печат

  Имаме удоволствието да Ви представим самостоятелната монография на Десислава Алексова „Модел за устойчиво развитие на формираща се туристическа дестинация по примера на община Ботевград“, представяща резултати по проект „Разработване и апробиран...

24 Януари 2020   Прочети ...


ПУБЛИЧНА ПОКАНА – ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА УСЛУГАТА: "Организиране на информационна кампания, с цел насърчаване на гражданското участие в управление на горите в община Ботевград"

                                Сдружение "Местна инициативна група Ботевград"обявява покана за избор на изпълнител за извършване на услугата: Организиране на информационна кампания с цел насърчаване на гражданското участие във формирането на поли...

24 Януари 2020   Прочети ...


ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ     ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ   ОТНОСНО: Представяне на Оферти с ценови предложения за избор на изпълнител  с предмет: „Обезпечаване с техника на дейностите по популяризиране на проучените обекти и представянето...

10 Януари 2020   Прочети ...


ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ   ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ   ОТНОСНО: Представяне на Оферти за услуга с предмет: „Проучване моментното състояние на исторически обекти на територията на с. Липница и неоползотворения им потенциал за активно ме...

10 Януари 2020   Прочети ...


Обява за конкурс за избор на Експерт мониторинг на онлайн платформа "Диалози за бъдещето на Ботевград"

                                                      На основание чл. 91 от Кодекса на труда, „Местна инициативна група Ботевград“ обявява конкурс по документи и събеседване за позицията Експерт мониторинг за Дейност 4 "Отправяне на препоръки от ...

11 Декември 2019   Прочети ...


Обява за конкурс за избор на Модератор на онлайн платформа "Диалози за бъдещето на Ботевград"

                                                                            На основание чл. 91 от Кодекса на труда, „Местна инициативна група Ботевград“ обявява конкурс по документи и събеседване за позицията Модератор за Дейност 4 "Отправяне на ...

11 Декември 2019   Прочети ...


ФИНАЛИЗИРАНО ПРОУЧВАНЕ И АНАЛИЗ НА ЕКОЛОГО-ЛЕСОВЪДСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ГОРИТЕ И ЗЕМИТЕ ОТ ГОРСКИЯ ФОНД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД

                                В резултат от изпълнението на дейност “Проучване и анализ на еколого-лесовъдските характеристики на горите и земите от горския фонд на територията на община Ботевград” по проект № BG05SFOP001-2.009-0186-C01, “Повиша...

10 Декември 2019   Прочети ...


КАРТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД