НовиниМИГ Ботевград представи отчет за дейността си през 2017 год.

Отчетното събрание на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група“ – Ботевград се проведе на 05.02, в една от залите на МВБУ Ботевград. В качеството си на председател на Управителния съвет на организацията с нестопанска цел, кметът Иван ...

07 Февруари 2018   Прочети ...


Проведени събития за популяизиране на СВОМР

В рамките на програмата за информиране, популяризиране и обсъждане на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група Ботевград, сдружението организира 6 информационни срещи, 3 консултативни срещи на експертите с фо...

09 Септември 2017   Прочети ...


Одобряване на СВОМР

Стратегията за Водено от общностите местно развитие /СВОМР/ днес единодушно  бе одобрена  от членовете на Общото събрание на МИГ Ботевград.    Разработването на стратегията бе предшествано от три проучвания за проблемите и приоритетите на община Б...

09 Септември 2017   Прочети ...


Покана за одобряване на СВОМР

  П О К А Н А   16. 08. 2017. Към членовете на Колективния върховен орган /Общо събрание/  за участие в събрание на КВО   Уважаеми членове на  Колективния върховен орган, Колективния управителен орган / УС/ свиква общо събрание с дневен ред:   1. ...

16 Август 2017   Прочети ...


Финално обсъждане на стратегията за ВОМР на МИГ Ботевград

На 26.07 се проведе финалното обсъждане на Стратегията за ВОМР на МИГ Ботевград, на което писъстваха и взеха участие членове на МИГ-а и граждани на община Ботевгад. Както беше обявено педварително, обсъждането се проведе в малкия салон на НЧ „Хрис...

27 Юли 2017   Прочети ...


Покана за обществено обсъждане на Стратегията за ВОМР на МИГ Ботевград

На вниманието на гражданите от община Ботевград   Колективният управителен орган на „МИГ Ботевград“ учтиво кани всички граждани за включване във финалното обсъждането на стратегията за ВОМР на  „МИГ Ботевград“. С участието си всеки съгражданин ще ...

19 Юли 2017   Прочети ...


Обява за конкурс за избор на Експерт по прилагане на Стратегията на ВОМР на МИГ Ботевград

На основание чл. 91 от Кодекса на труда, чл.50, ал 2, т.3. от Устава на сдружение „Местна инициативна група Ботевград“ и заповед № 01. / 01.07. 2017г. от Изпълнителния директор на „МИГ Ботевград“, „Местна инициативна група Ботевград“ обявява конку...

05 Юли 2017   Прочети ...


Обява за конкурс за избор на Експерт мониторинг и контрол на "МИГ Ботевград"

На основание чл. 91 от Кодекса на труда, чл.50, ал 2, т.3. от Устава на сдружение „Местна инициативна група Ботевград“ и заповед № 02/ 01.07.2017г. от Изпълнителния директор на „МИГ Ботевград“, „Местна инициативна група Ботевград“ обявява конкурс ...

05 Юли 2017   Прочети ...


Обява за конкурс за избор на Асистент финанси и технически дейности на МИГ Ботевград

На основание чл. 91 от Кодекса на труда, чл.50, ал 2, т.3. от Устава на сдружение „Местна инициативна група Ботевград“ и заповед № 03/ 01.07.2017г. от Изпълнителния директор на „МИГ Ботевград“, „Местна инициативна група Ботевград“ обявява конкурс ...

05 Юли 2017   Прочети ...


Проведен семинар на тема "Потенциал на Община Ботевград за развитие на туризма”

  Проведеният семинар на тема „Потенциал на Община Ботевград за развитие на туризма“ бе открит от зам.-кмета на Община Ботевград Борис Борисов. Той е част от кампанията за информиране, популяризиране и обсъждане на Стратегията за Водено от общност...

24 Юни 2017   Прочети ...


КАРТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД