Мотивационна среща с директори на училища и детски градини на територията на община Ботевград

20 Май 2020 Прочетена: 606 /
Мотивационна среща с директори на училища и детски градини на територията на община Ботевград

На мотивационна среща с директори на училища и детски градини на територията на община Ботевград, която се състоя на 19.05.2020 г. в зала “Христо Ботев” на ОбА Ботевград, беше представена платформата “Диалози за бъдещето на Ботевград” и обсъдени теми, които биха могли да са обект на обсъждане в платформата. На срещата присъстваха представители на ОУ “Л.Каравелов”, с Трудовец, ОУ “В.Левски”, гр.Ботевград, ОУ “Васил Левски”, с.Литаково, фондация “Еду Компас”, гр.София, ППМГ ‘Проф.акад. Асен Златаров”, гр.Ботевград, зам.-кмета на Община Ботевград, г-н Борис Борисов, педагози. Срещата мина при изявен интерес от страна на присъстващите, които дадоха обещание да следят и участват в платформата. Бяха раздадени рекламни материали.

 

 

Проектът  BG05SFOP001-2.009-0115 „Активни граждани за добро управление на община Ботевград. Онлайн платформа “Диалози за бъдещето на Ботевград” се осъществява на територията на община Ботевград и е съфинансиран по оперативна програма „Добро управление“2014 – 2020.


Галерия снимки


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

С изложба приключи проект „Местна Инициативна Група Ботев...
05 Октомври 2023

В село Липница по проект „ Местна Инициативна Група Ботевград за активно местно развитие“ BG06RDNP001-19.476-0022-C01...

Виж повече
Одобриха проекта на МИГ Ботевград за разработване на Стра...
02 Февруари 2023

    Проектът „Подготвителни дейности за разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Боте...

Виж повече
МИГ БОТЕВГРАД стартира изпълнение на проект „Местна иници...
17 Октомври 2022

На 13 октомври министърът на земеделието Явор Гечев връчи на председателя на МИГ Ботевград Иван Гавалюгов договор за ...

Виж повече

КАРТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД