МИГ БОТЕВГРАД стартира изпълнение на проект „Местна инициативна група за активно местно развитие“

17 Октомври 2022 Прочетена: 498 /

На 13 октомври министърът на земеделието Явор Гечев връчи на председателя на МИГ Ботевград Иван Гавалюгов договор за финансиране на проект „Местна инициативна група за активно местно развитие“, който бе подписан на 6 октомври 2022г. Договорът е на стойност 111 721.92 лева, като 105 721,92 лева са безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ за малки пилотни проекти на Местни инициативни групи (МИГ) по подхода „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г., а 6000.00 лева съфинансиране от МИГ Ботевград.

Дейностите по проекта включват:

-       обучение за повишаване капацитета на местните общности за активно включване в процесите на ВОМР.

-        проучване моментното състояние на обекти на културно-историческото наследство в землището на с. Липница и потенциала за активиране местното развитие на територията на МИГ Ботевград

-        проучване въздействието върху човешкия организъм на водата с високо съдържание на желязо

-        дейности за популяризиране на МИГ Ботевград, на местната идентичност, култура и бит

-        ремонт и изграждане на дребномащабна инфраструктура

-        проучване и проектиране на високоатрактивна туристическа пътека в землището на с. Липница

-        оперативни разходи

Те са организирани така, че местните общности да приложат подхода ВОМР в действие за постигане на завършен продукт, който да генерира заетост и социален стабилитет и са насочени към села в периферните райони с акцент с. Липница и граничещите села.

Срокът за изпълнение на проекта е дванадесет месеца.


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

С изложба приключи проект „Местна Инициативна Група Ботев...
05 Октомври 2023

В село Липница по проект „ Местна Инициативна Група Ботевград за активно местно развитие“ BG06RDNP001-19.476-0022-C01...

Виж повече
Одобриха проекта на МИГ Ботевград за разработване на Стра...
02 Февруари 2023

    Проектът „Подготвителни дейности за разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Боте...

Виж повече
Покана за провеждане на общо събрание на Сдружение "МИГ Б...
05 Май 2022

П О К А Н А   Уважаеми членове на Колективния върховен орган /КВО/  на Сдружение „МИГ Ботевград“, Съгласно чл. 32, ал...

Виж повече

КАРТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД