МИГ Ботевград стартира изпълнението на проект по Подмярка 19.1

08 Юли 2021 Прочетена: 401 /

МИГ Ботевград стартира изпълнението на проект „Обособяване на зона за отдих и събития във вилна зона „Зелин“, община Ботевград” съгласно договор №РД50-83 за безвъзмездна финансова помощ по процедура №BG06RDNP001-19.372 за подбор на проекти по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони на обща стойност 29 326.00 лв. Проектното предложение е насочено към създаване на зона за отдих и провеждане на събития за популяризиране на местната идентичност, опознаване и съхранение на типичните за бита и културата местни занаяти, кулинарни, спортни и др. дейности.

 

Очакваните резултати по  проекта са популяризиране на местната идентичност и създаване на зона за отдих и събития за местната общност, гости и туристи, същевременно създаване на привлекателна дестинация за активен устойчив туризъм, привличане на туристи и посетители, желаещи да опознаят бита и културата на местното население.


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

С изложба приключи проект „Местна Инициативна Група Ботев...
05 Октомври 2023

В село Липница по проект „ Местна Инициативна Група Ботевград за активно местно развитие“ BG06RDNP001-19.476-0022-C01...

Виж повече
Одобриха проекта на МИГ Ботевград за разработване на Стра...
02 Февруари 2023

    Проектът „Подготвителни дейности за разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Боте...

Виж повече
МИГ БОТЕВГРАД стартира изпълнение на проект „Местна иници...
17 Октомври 2022

На 13 октомври министърът на земеделието Явор Гечев връчи на председателя на МИГ Ботевград Иван Гавалюгов договор за ...

Виж повече

КАРТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД