Монография на Десислава Алексова за местно туристическо развитие по примера на община Ботевград излезе от печат

24 Януари 2020 Прочетена: 1069 /

 

Имаме удоволствието да Ви представим самостоятелната монография на Десислава Алексова „Модел за устойчиво развитие на формираща се туристическа дестинация по примера на община Ботевград“, представяща резултати по проект „Разработване и апробиране на модел за мониторинг и оценка на устойчивото развитие на туризма в България (на примера на националните курорти)“ на МВБУ, финансиран от Фонд „Научни изследвания“: https://ibsedu.bg/media/Projects/Monografia_Botevgrad_D_Alexova.pdf

 

Тя представя разработения модел за местно туристическо развитие по примера на община Ботевград. Монографията е предназначена както за студенти, изучаващи туризъм в различните университети, стопански и географски факултети в страната, така и за преподаватели и експерти по туризъм, туристически организации, институции и предприемачи в областта на туризма. Заедно с това тя се явява полезно практическо ръководство за местните власти и организациите за управление на туристическите райони в страната.

 

С активно участие на автора през 2017 г. беше извършено проучване на туристическата среда в община Ботевград, а следващата година участва в актуализирането на Програмата за развитие на туризма в община Ботевград 2016-2020 и изготвянето на Стратегията за устойчиво развитие на туризма в община Ботевград 2019-2025 г. За кратко е и консултант в ресор туризъм към общинска администрация и зам.-председател на Консултативния съвет по въпросите свързани с туризма в община Ботевград. 

 

Десислава Алексова е един от най-активните индивидуални членове на Българска туристическа камара, главен асистент в Международно висше бизнес училище (МВБУ) – Ботевград, член на обществения съвет към Министерство на туризма. Тя притежава значителен професионален опит във водещи туроператорски фирми, дирекцията на природен парк „Витоша”, Национален природонаучен музей – БАН и неправителствени организации в областта на екологията, образованието и туризма.

Има 15-годишен преподавателски опит в Нов български университет (2004-2012), Висше училище по агробизнес и развитие на регионите (2012-2014), Частен професионален колеж „Интербизнес“ (2011-2014), Център за професионално обучение на планински водачи (от 2016), сертифициран обучител по ключови компетенции на педагогически специалисти. Владее английски и испански език.

Професионалните ѝ интереси са в насочени направления: туризъм, устойчиво развитие, защитени територии, рекреационна и консервационна екология.

Автор е на над 50 научни публикации, част от които публикувани в международни реферирани издания; участва активно в проучвания, научни конференции и симпозиуми, дебати и обществени събития свързани с насърчаване на гражданското общество, развитието на туризма и опазване на околната среда, инициатор и участник в редица доброволчески инициативи. В качеството си на експерт по туризъм е участвала в над 20 международни проекта свързани с регионално развитие на туризма; проучване на туристическия потенциал и изготвяне на стратегически и програмни документи в различни общини в България и др., както и 5 научо-изследователски проекта. Има практически опит като външен експерт и консултант в общините Ботевград и Горна Малина.

В периода 2012 – 2017 г. е част от организационния екип на т. нар. Международни пътуващи университети на Софийско гражданско сдружение „Щастливеца” в Чипровци и Западна Стара планина, чиито дейности са насочени към интердисциплинарно обучение.

 

Книгата е налична в читалищните библиотеки в общината, библиотеката на МВБУ и Исторически музей - Ботевград. Един брой е дарен и на МИГ Ботевград. 

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

С изложба приключи проект „Местна Инициативна Група Ботев...
05 Октомври 2023

В село Липница по проект „ Местна Инициативна Група Ботевград за активно местно развитие“ BG06RDNP001-19.476-0022-C01...

Виж повече
Одобриха проекта на МИГ Ботевград за разработване на Стра...
02 Февруари 2023

    Проектът „Подготвителни дейности за разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Боте...

Виж повече
МИГ БОТЕВГРАД стартира изпълнение на проект „Местна иници...
17 Октомври 2022

На 13 октомври министърът на земеделието Явор Гечев връчи на председателя на МИГ Ботевград Иван Гавалюгов договор за ...

Виж повече

КАРТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД