Монография на Десислава Алексова за местно туристическо развитие по примера на община Ботевград излезе от печат

24 Януари 2020 Прочетена: 382 /

 

Имаме удоволствието да Ви представим самостоятелната монография на Десислава Алексова „Модел за устойчиво развитие на формираща се туристическа дестинация по примера на община Ботевград“, представяща резултати по проект „Разработване и апробиране на модел за мониторинг и оценка на устойчивото развитие на туризма в България (на примера на националните курорти)“ на МВБУ, финансиран от Фонд „Научни изследвания“: https://ibsedu.bg/media/Projects/Monografia_Botevgrad_D_Alexova.pdf

 

Тя представя разработения модел за местно туристическо развитие по примера на община Ботевград. Монографията е предназначена както за студенти, изучаващи туризъм в различните университети, стопански и географски факултети в страната, така и за преподаватели и експерти по туризъм, туристически организации, институции и предприемачи в областта на туризма. Заедно с това тя се явява полезно практическо ръководство за местните власти и организациите за управление на туристическите райони в страната.

 

С активно участие на автора през 2017 г. беше извършено проучване на туристическата среда в община Ботевград, а следващата година участва в актуализирането на Програмата за развитие на туризма в община Ботевград 2016-2020 и изготвянето на Стратегията за устойчиво развитие на туризма в община Ботевград 2019-2025 г. За кратко е и консултант в ресор туризъм към общинска администрация и зам.-председател на Консултативния съвет по въпросите свързани с туризма в община Ботевград. 

 

Десислава Алексова е един от най-активните индивидуални членове на Българска туристическа камара, главен асистент в Международно висше бизнес училище (МВБУ) – Ботевград, член на обществения съвет към Министерство на туризма. Тя притежава значителен професионален опит във водещи туроператорски фирми, дирекцията на природен парк „Витоша”, Национален природонаучен музей – БАН и неправителствени организации в областта на екологията, образованието и туризма.

Има 15-годишен преподавателски опит в Нов български университет (2004-2012), Висше училище по агробизнес и развитие на регионите (2012-2014), Частен професионален колеж „Интербизнес“ (2011-2014), Център за професионално обучение на планински водачи (от 2016), сертифициран обучител по ключови компетенции на педагогически специалисти. Владее английски и испански език.

Професионалните ѝ интереси са в насочени направления: туризъм, устойчиво развитие, защитени територии, рекреационна и консервационна екология.

Автор е на над 50 научни публикации, част от които публикувани в международни реферирани издания; участва активно в проучвания, научни конференции и симпозиуми, дебати и обществени събития свързани с насърчаване на гражданското общество, развитието на туризма и опазване на околната среда, инициатор и участник в редица доброволчески инициативи. В качеството си на експерт по туризъм е участвала в над 20 международни проекта свързани с регионално развитие на туризма; проучване на туристическия потенциал и изготвяне на стратегически и програмни документи в различни общини в България и др., както и 5 научо-изследователски проекта. Има практически опит като външен експерт и консултант в общините Ботевград и Горна Малина.

В периода 2012 – 2017 г. е част от организационния екип на т. нар. Международни пътуващи университети на Софийско гражданско сдружение „Щастливеца” в Чипровци и Западна Стара планина, чиито дейности са насочени към интердисциплинарно обучение.

 

Книгата е налична в читалищните библиотеки в общината, библиотеката на МВБУ и Исторически музей - Ботевград. Един брой е дарен и на МИГ Ботевград. 

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Уведомление
31 Март 2021

Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС (Ново - ДВ, бр. 12 от 12.02.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от...

Виж повече
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ НА МИГ БОТЕВГРАД
11 Януари 2021

Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околн...

Виж повече
ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ
10 Януари 2021

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ     ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ   ОТНОСНО: Представяне на Оферти с ценови предложен...

Виж повече

КАРТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД