На информационна среща беше представен първия спечелен проект на МИГ Ботевград

09 Януари 2019 Прочетена: 330 /
На информационна среща беше представен първия спечелен проект на МИГ Ботевград

                                                                                    

 

Местна инициативна група Ботевград проведе информационна среща за представяне на проект "Активни граждани за добро управление на Община Ботевград. Онлайн платформа "Диалози за бъдещето на Ботевград". Събитието се състоя вчера – 8 януари, в заседателната зала на Международното висше бизнес училище. На него присъстваха зам.-кметът на общината Борис Борисов, граждани, представители на бизнеса и на местните медии. 


Екипът, изготвил проекта, представи дейностите, заложении в него, както и очакваните резултати от неговата реаизация.  


Проектът предлага на гражданите, бизнеса, местните общности и други заинтересовани лица работещ инструмент – онлайн платформа за активиране на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики за по-добро управление. 


Основна цел на проекта е предоставяне на среда за ефективно партньорство между широката общественост, неправителствените организации, бизнеса и местната изпълнителна власт за открито и прозрачно управление чрез създаване на механизми за пряко участие на хората във формирането, изпълнението и мониторинга на политики в Община Ботевград. 


Основните дейности по проекта включват: провеждане на социологическо проучване, което ще установи нагласите, готовността и капацитета на гражданското общество и бизнеса за участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики на местната власт в Ботевград; извършване на проучване на добри практики и иновативни решения, свързани с подобряване на гражданското участие и разработване, пускане, популяризиране и функциониране на уеб-базирана платформа „Диалози за бъдещето на Ботевград“, като механизми за пряко участие на гражданите в процеса на формиране на политики и вземане на решения в общината и инструментариум за мониторинг и отправяне на препоръки за подобряване процесите по предоставяне на услуги и изпълнение на пет политики от страна на местната администрация.


Чрез три вида инструменти (с възможност за участие във формулирането на политики, възможност за мониторинг на изпълнението на политики, оценка за тяхното изпълнение и възможност за информираност за открито и отговорно управление) изработената онлайн платформа ще даде възможност на представители на неправителствени организации и техните служители, представители на бизнеса и жителите на общината бързо и ефективно да дават предложения и препоръки при формирането, взимането на решения и изпълнението на политики от страна на Община Ботевград. 


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Общата стойност на предоставената БФП е 89 640 лева. Водещ партньор е МИГ Ботевград, а фондация „Съвременност” – партньор. Проектът ще бъде реализиран в рамките на 24 месеца. Ръководител на проекта е Радостина Вутева – представител на фондацията. 

 

Галерия снимки


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Резултати от проведено УС на МИГ Ботевград за избор на ко...
24 Юни 2020

Вчера, 23.06.2020г., Управителният съвет на МИГ Ботевград направи среща с хората, предложили идеи за местно развитие...

Виж повече
Възжможност за кандидатстване с малки пилотни проекти по ...
03 Юни 2020

    Уважаеми съграждани, Сдружение „Местна инициативна група Ботевград“ /МИГ Ботевград/ ще кандидатства с проект по П...

Виж повече
Представяне на платформа "Диалози за бъдещето на Ботевгра... Представяне на платформа "Диалози за бъдещето на Ботевград" пред КВО на МИГ Ботевград
28 Май 2020

На мотивационна среща с КВО на сдружение “МИГ Ботевград” (бенефициент на проект BG05SFOP001-2.009-0115 „Активни граж...

Виж повече

КАРТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД