Николета Иванова е новият изпълнителен директор на МИГ Ботевград

07 Февруари 2022 Прочетена: 494 /
След проведен конкурс за избор на изпълнителен директор на МИГ Ботевград, беше утвърдена кандидатурата на Николета Иванова. Изборът беше извършен на 2 етапа - по документи и събеседване. Събеседването беше проведено на 04.02.2022 от комисия, състоящасе от членовете на Управителния съвет. При събеседването г-жа Иванова доказа управленски опит и добри познания по нормативните документи за водене на местна инициативна група, опит в работата с проекти, сподели виждания за развитието на Местна инициативна група Ботевград.

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

С изложба приключи проект „Местна Инициативна Група Ботев...
05 Октомври 2023

В село Липница по проект „ Местна Инициативна Група Ботевград за активно местно развитие“ BG06RDNP001-19.476-0022-C01...

Виж повече
Одобриха проекта на МИГ Ботевград за разработване на Стра...
02 Февруари 2023

    Проектът „Подготвителни дейности за разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Боте...

Виж повече
МИГ БОТЕВГРАД стартира изпълнение на проект „Местна иници...
17 Октомври 2022

На 13 октомври министърът на земеделието Явор Гечев връчи на председателя на МИГ Ботевград Иван Гавалюгов договор за ...

Виж повече

КАРТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД