Обява за конкурс за избор на Експерт мониторинг на онлайн платформа "Диалози за бъдещето на Ботевград"

11 Декември 2019 Прочетена: 84 /
                                                     
На основание чл. 91 от Кодекса на труда, „Местна инициативна група Ботевград“ обявява конкурс по документи и събеседване за позицията Експерт мониторинг за Дейност 4 "Отправяне на препоръки от НПО, бизнеса и други заинтересовани страни към процеса на формиране, осъществяване и мониторинг на политики в община Ботевград" за МИГ Ботевград по проект BG05SFOP001-2.009-0115 „Активни граждани за добро управление на община Ботевград. Онлайн платформа „Диалози за бъдещето на Ботевград““, финансиран по ОПДУ 2014 – 2020.
 

За повече информация относно условията и изискванията за участие в конкурса, изтеглете прикачения по-долу файл.

 

Проектът „Активни граждани за добро управление на община Ботевград. Онлайн платформа „Диалози за бъдещето на Ботевград““ се осъществява на територията на община Ботевград и е съфинансиран по Оперативна Програма „Добро управление“.

 

 


Списък от файлове


  • Обява за избор на експерт мониторинг на онлайн платформа "Диалози за бъдещето на Ботевград"

    02 Януари 2020
    Преглед

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

На вниманието на земеделските производители
30 Март 2020

Изпращаме инфомация за новите приеми по ПРСР от интервю с Владислав Цветанов, дирекция „Развитие на селските райони“,...

Виж повече
НАШИТЕ ГОРИ СА В НАШИТЕ РЪЦЕ!
11 Март 2020

                                   Скъпи приятели, това е слоган, идея и цел на проект „Повишаване на гражданското уч...

Виж повече
Монография на Десислава Алексова за местно туристическо р...
24 Януари 2020

  Имаме удоволствието да Ви представим самостоятелната монография на Десислава Алексова „Модел за устойчиво развитие ...

Виж повече

КАРТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД