Обява за конкурс за избор на Експерт мониторинг на онлайн платформа "Диалози за бъдещето на Ботевград"

11 Декември 2019 Прочетена: 326 /
                                                     
На основание чл. 91 от Кодекса на труда, „Местна инициативна група Ботевград“ обявява конкурс по документи и събеседване за позицията Експерт мониторинг за Дейност 4 "Отправяне на препоръки от НПО, бизнеса и други заинтересовани страни към процеса на формиране, осъществяване и мониторинг на политики в община Ботевград" за МИГ Ботевград по проект BG05SFOP001-2.009-0115 „Активни граждани за добро управление на община Ботевград. Онлайн платформа „Диалози за бъдещето на Ботевград““, финансиран по ОПДУ 2014 – 2020.
 

За повече информация относно условията и изискванията за участие в конкурса, изтеглете прикачения по-долу файл.

 

Проектът „Активни граждани за добро управление на община Ботевград. Онлайн платформа „Диалози за бъдещето на Ботевград““ се осъществява на територията на община Ботевград и е съфинансиран по Оперативна Програма „Добро управление“.

 

 


Списък от файлове


  • Обява за избор на експерт мониторинг на онлайн платформа "Диалози за бъдещето на Ботевград"

    10 Юни 2020
    Преглед

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Уведомление
31 Март 2021

Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС (Ново - ДВ, бр. 12 от 12.02.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от...

Виж повече
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ НА МИГ БОТЕВГРАД
11 Януари 2021

Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околн...

Виж повече
ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ
10 Януари 2021

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ     ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ   ОТНОСНО: Представяне на Оферти с ценови предложен...

Виж повече

КАРТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД