Обява за конкурс за избор на Модератор на онлайн платформа "Диалози за бъдещето на Ботевград"

11 Декември 2019 Прочетена: 47 /

                                                                            На основание чл. 91 от Кодекса на труда, „Местна инициативна група Ботевград“ обявява конкурс по документи и събеседване за позицията Модератор за Дейност 4 "Отправяне на препоръки от НПО, бизнеса и други заинтересовани страни към процеса на формиране, осъществяване и мониторинг на политики в община Ботевград" за МИГ Ботевград по проект BG05SFOP001-2.009-0115 „Активни граждани за добро управление на община Ботевград. Онлайн платформа „Диалози за бъдещето на Ботевград““, финансиран по ОПДУ 2014 – 2020".

 

За повече информация относно условията и изискванията за участие в конкурса, изтеглете прикачения по-долу файл.

 

Проектът „Активни граждани за добро управление на община Ботевград. Онлайн платформа „Диалози за бъдещето на Ботевград““ се осъществява на територията на община Ботевград и е съфинансиран по Оперативна Програма „Добро управление“.


Списък от файлове


  • 38 Обява за избор на модератор на платформа "Диалози за бъдещето на Ботевград"

    02 Януари 2020
    Преглед

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Монография на Десислава Алексова за местно туристическо р...
24 Януари 2020

  Имаме удоволствието да Ви представим самостоятелната монография на Десислава Алексова „Модел за устойчиво развитие ...

Виж повече
ПУБЛИЧНА ПОКАНА – ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА УСЛУГАТА: "Орган...
24 Януари 2020

                                Сдружение "Местна инициативна група Ботевград"обявява покана за избор на изпълнител з...

Виж повече
Обява за конкурс за избор на Експерт мониторинг на онлайн...
11 Декември 2019

                                                      На основание чл. 91 от Кодекса на труда, „Местна инициативна гр...

Виж повече

КАРТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД