План за многофункционално управление и устойчиво развитие на горите и земите на територията на община Ботевград с участие на активни граждани

28 Май 2020 Прочетена: 626 /
План за многофункционално управление и устойчиво развитие на горите и земите на територията на община Ботевград с участие на активни граждани

                                        

 

Представяме на Вашето внимание "План за многофункционално управление и развитие на горите и земите в общината", който ще се осъществява с участието на гражданите. Той е изготвен в рамките на Проект BG05SFOP001-2.009-0186 „Повишаване на гражданското участие в процеса на формулиране, изпълнение и мониторинг на политиката по опазване, стопанисване и развитие на горите в община Ботевград“, съфинансиран от Операгивна програма “Добро управление“. 


Сред основните задачи на плана са: популязирине на природосъобразното горско стопанство и лесовъдските състеми за съхраняване на биоразнообразието, защитните функции, както е другите ползи и продукти от горите; приобщаване на все по-широк обществен кръг към отговорностите и проблемите на стопанисване на горите; разработване на обществено приета стратегическа рамка за стопанисване; осигуряване на широка обществена осведоменост и прозрачност на действията на отговорните лица и организации в горите и други.

 

Пълният текст на Плана, както и кратка презентация на Плана в резюме, можете да намерите в прикачените документи. 


Списък от файлове


 • План за ногофункционално управление и устойчиво развитие на горите и земите на територията на община Ботевград

  28 Май 2020
  Преглед
 • Презентация

  28 Май 2020
  Преглед

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

С изложба приключи проект „Местна Инициативна Група Ботев...
05 Октомври 2023

В село Липница по проект „ Местна Инициативна Група Ботевград за активно местно развитие“ BG06RDNP001-19.476-0022-C01...

Виж повече
Одобриха проекта на МИГ Ботевград за разработване на Стра...
02 Февруари 2023

    Проектът „Подготвителни дейности за разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Боте...

Виж повече
МИГ БОТЕВГРАД стартира изпълнение на проект „Местна иници...
17 Октомври 2022

На 13 октомври министърът на земеделието Явор Гечев връчи на председателя на МИГ Ботевград Иван Гавалюгов договор за ...

Виж повече

КАРТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД