Покана за Общо събрание на МИГ Ботевград

12 Октомври 2021 Прочетена: 49 /
 

 П О К А Н А


Уважаеми членове на Колективния върховен орган /КВО/  на сдружение „МИГ Ботевград“,

Съгласно чл. 32, ал 1. от Устава на сдружение „Местна инициативна група Ботевград“ Колективният управителен орган /КУО/  на МИГ Ботевград, свиква общо събрание на КВО на  сдружение „МИГ Ботевград“.

Дата: 18.10.2021г., 17:30 ч.
Място: гр. Ботевград; ул. Гурко 14, сградата на МВБУ


1.      Освобождаване на членове от Общото събрание поради промени на обстоятелства.

                                                        Докладва : Янка Александрова,
                                                        Изпълнителен директор МИГБ

2.      Проекти. Етапи на изпълнение. Проблеми за решаване

·         Проект „Обособяване на зона за отдих и събития във вилна зона „Зелин“, община Ботевград” съгласно договор №РД50-83 за безвъзмездна финансова помощ по процедура №BG06RDNP001-19.372 за подбор на проекти по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони на обща стойност 29 326.00 лв.

 ·    Проект „ Местна Инициативна Група Ботевград за активно местно развитие“.

                                 Докладва : Янка Александрова,

                                           

                                  Изпълнителен директор- МИГ

 

С уважение,

Иван Гавалюгов

Председател на МИГ Ботевград

 

 
 
 
 

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА МИГ БОТЕВГРАД
29 Ноември 2021

  Уважаеми членове на Колективния върховен орган /КВО/  на сдружение „МИГ Ботевград“, Съгласно чл. 32, ал 1. от Устав...

Виж повече
Конкурс на „Нестле за Живей Активно! 2021“
14 Септември 2021

За трета поредна година Община Ботевград се включва в конкурса на „Нестле за Живей Активно! 2021“. За тазгодиш...

Виж повече
ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ
02 Септември 2021

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ     ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ   ОТНОСНО: Представяне на Оферти с ценови предложен...

Виж повече

КАРТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД