ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА МИГ БОТЕВГРАД

29 Ноември 2021 Прочетена: 473 /

 

Уважаеми членове на Колективния върховен орган /КВО/  на сдружение „МИГ Ботевград“,

Съгласно чл. 32, ал 1. от Устава на сдружение „Местна инициативна група Ботевград“ Колективния управителен  орган /КУО/  на МИГ Ботевград,

свиква общо събрание на КВО на  сдружение „МИГ Ботевград“.

 

 

Дата : 09.12.2021г.,

Час:  17:30 ч.

Място: гр. Ботевград, пл. „Освобождение“ № 13

Административна сграда на ОбА, партер

зала „Христо Ботев“

 

 

Дневен ред на събранието:

 

  1. 1.      Освобождаване членове на   Управителния съвет /КУО /
                                                                                          Докладва: Иван Гавалюгов
                                                                                          Председател МИГБ

 

  1. 2.      Избор на нови членове на   Управителния съвет /КУО /
                                                                                       Докладва: Иван Гавалюгов
                                                                                       Председател МИГБ

 

 

  1. 3.      Избор на Заместник-председател на УС
                                                                                       Докладва: Иван Гавалюгов
                                                                                       Председател МИГБ

 

               

  1. 4.      Промени в устава на МИГБ
                                                                                   Докладва: Иван Гавалюгов
                                                                                   Председател МИГБ
  1. 5.      Други

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

С изложба приключи проект „Местна Инициативна Група Ботев...
05 Октомври 2023

В село Липница по проект „ Местна Инициативна Група Ботевград за активно местно развитие“ BG06RDNP001-19.476-0022-C01...

Виж повече
Одобриха проекта на МИГ Ботевград за разработване на Стра...
02 Февруари 2023

    Проектът „Подготвителни дейности за разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Боте...

Виж повече
МИГ БОТЕВГРАД стартира изпълнение на проект „Местна иници...
17 Октомври 2022

На 13 октомври министърът на земеделието Явор Гечев връчи на председателя на МИГ Ботевград Иван Гавалюгов договор за ...

Виж повече

КАРТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД