Покана за общо събрание на МИГ Ботевград

03 Май 2019 Прочетена: 140 /

П о к а н а

за свикване на ОБЩО СЪБРАНИЕ на сдужение „Местна инициативна група Ботевград“

 

      Уважаеми членове на сдружение "МИГ Ботевград, на основание  чл. Чл. 32. ал. от Устава на сдружението,  Управителният съвет  на Колективния върховен орган свиква общо събрание /ОС/.

     Дата : 14.05.2019 г., 17:30 ч.

     Място: заседателна зала на МИГ Ботевград, ул. „Гурко“ № 24 ет.1 в сградата на МВБУ, гр. Ботевград.

Дневен ред на събранието:

     1. Откриване на събранието от Председателя на КУО,г-н Гавалюгов.

     2. Представяне за  одобрение на финансов отчет за 2018 г.     

     3. Доклад за извършени дейности за период 2018 г.

     4. Обсъждане и одобряване на  Финансов план и план за дейностите на МИГ Ботевград за 2019 г.

      5. Уведомяване за освободени и новоприети  от КУО членове от и в  състава на МИГ Ботевград.

      6. Предложения за промени в Устава на сдружение  „МИГ Ботевград“                                                        

      7.Представяне на проекти по Оперативна програма „Добро управление“: проект  „Повишаване на гражданското участие в процеса на формулиране, изпълнение и мониторинг на политиката по опазване, стопанисване и развитие на горите в община Ботевград“ и проект „Активни граждани за добро управление на община Ботевград. Онлайн платформа "Диалози за бъдещето на Ботевград", с участието на МИГ Ботевград.

Пълната покана за Общо събрание на сдружението можете да прочетете в прикачения файл, която съдържа и дневния ред.
ЩЕ ВИ ОЧАКВАМЕ НА СЪБИТИЕТО!
 
С уважение: д-р Горгачева
Зaм.-председател на КУО на "МИГ Ботевград"

Списък от файлове


  • Покана за общо събрание

    04 Май 2019
    Преглед

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Тествана бе онлайн платформата „Диалози за Ботевград“ Тествана бе онлайн платформата „Диалози за Ботевград“
25 Септември 2019

Днес, 25.09.2019 г. с начален час 17:30 ч. в гр.Ботевград се проведе среща за тестване на създадения прототип на онла...

Виж повече
ФИНАЛИЗИРАНО ПРОУЧВАНЕ И АНАЛИЗ НА ЕКОЛОГО-ЛЕСОВЪДСКИТЕ Х...
20 Септември 2019

                                В резултат от изпълнението на дейност “Проучване и анализ на еколого-лесовъдските хар...

Виж повече
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО СОЦИОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА НАГЛАС...
07 Август 2019

        В резултат от проведеното представително “Социологическо проучване на нагласите и готовността на гражданското...

Виж повече

КАРТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД