Покана за общо събрание на МИГ Ботевград

03 Май 2019 Прочетена: 105 /

П о к а н а

за свикване на ОБЩО СЪБРАНИЕ на сдужение „Местна инициативна група Ботевград“

 

      Уважаеми членове на сдружение "МИГ Ботевград, на основание  чл. Чл. 32. ал. от Устава на сдружението,  Управителният съвет  на Колективния върховен орган свиква общо събрание /ОС/.

     Дата : 14.05.2019 г., 17:30 ч.

     Място: заседателна зала на МИГ Ботевград, ул. „Гурко“ № 24 ет.1 в сградата на МВБУ, гр. Ботевград.

Дневен ред на събранието:

     1. Откриване на събранието от Председателя на КУО,г-н Гавалюгов.

     2. Представяне за  одобрение на финансов отчет за 2018 г.     

     3. Доклад за извършени дейности за период 2018 г.

     4. Обсъждане и одобряване на  Финансов план и план за дейностите на МИГ Ботевград за 2019 г.

      5. Уведомяване за освободени и новоприети  от КУО членове от и в  състава на МИГ Ботевград.

      6. Предложения за промени в Устава на сдружение  „МИГ Ботевград“                                                        

      7.Представяне на проекти по Оперативна програма „Добро управление“: проект  „Повишаване на гражданското участие в процеса на формулиране, изпълнение и мониторинг на политиката по опазване, стопанисване и развитие на горите в община Ботевград“ и проект „Активни граждани за добро управление на община Ботевград. Онлайн платформа "Диалози за бъдещето на Ботевград", с участието на МИГ Ботевград.

Пълната покана за Общо събрание на сдружението можете да прочетете в прикачения файл, която съдържа и дневния ред.
ЩЕ ВИ ОЧАКВАМЕ НА СЪБИТИЕТО!
 
С уважение: д-р Горгачева
Зaм.-председател на КУО на "МИГ Ботевград"

Списък от файлове


  • Покана за общо събрание

    04 Май 2019
    Преглед

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

На информационна среща беше представен първия спечелен пр... На информационна среща беше представен първия спечелен проект на МИГ Ботевград
09 Януари 2019

                                                                                       Местна инициативна група Ботев...

Виж повече
Покана за представяне на подмярка 6.4.1 „Инвестиции в под...
19 Септември 2018

ПОКАНА УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА, ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ, ЗАНАЯТЧИИ, ЗАИНТЕРЕСОВАНИ, ...

Виж повече
07 Септември 2018

Стартира прием на проектни предложения по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 201...

Виж повече

КАРТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД