Покана за общо събрание на МИГ Ботевград

03 Май 2019 Прочетена: 234 /

П о к а н а

за свикване на ОБЩО СЪБРАНИЕ на сдужение „Местна инициативна група Ботевград“

 

      Уважаеми членове на сдружение "МИГ Ботевград, на основание  чл. Чл. 32. ал. от Устава на сдружението,  Управителният съвет  на Колективния върховен орган свиква общо събрание /ОС/.

     Дата : 14.05.2019 г., 17:30 ч.

     Място: заседателна зала на МИГ Ботевград, ул. „Гурко“ № 24 ет.1 в сградата на МВБУ, гр. Ботевград.

Дневен ред на събранието:

     1. Откриване на събранието от Председателя на КУО,г-н Гавалюгов.

     2. Представяне за  одобрение на финансов отчет за 2018 г.     

     3. Доклад за извършени дейности за период 2018 г.

     4. Обсъждане и одобряване на  Финансов план и план за дейностите на МИГ Ботевград за 2019 г.

      5. Уведомяване за освободени и новоприети  от КУО членове от и в  състава на МИГ Ботевград.

      6. Предложения за промени в Устава на сдружение  „МИГ Ботевград“                                                        

      7.Представяне на проекти по Оперативна програма „Добро управление“: проект  „Повишаване на гражданското участие в процеса на формулиране, изпълнение и мониторинг на политиката по опазване, стопанисване и развитие на горите в община Ботевград“ и проект „Активни граждани за добро управление на община Ботевград. Онлайн платформа "Диалози за бъдещето на Ботевград", с участието на МИГ Ботевград.

Пълната покана за Общо събрание на сдружението можете да прочетете в прикачения файл, която съдържа и дневния ред.
ЩЕ ВИ ОЧАКВАМЕ НА СЪБИТИЕТО!
 
С уважение: д-р Горгачева
Зaм.-председател на КУО на "МИГ Ботевград"

Списък от файлове


  • Покана за общо събрание

    04 Май 2019
    Преглед

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Резултати от проведено УС на МИГ Ботевград за избор на ко...
24 Юни 2020

Вчера, 23.06.2020г., Управителният съвет на МИГ Ботевград направи среща с хората, предложили идеи за местно развитие...

Виж повече
Възжможност за кандидатстване с малки пилотни проекти по ...
03 Юни 2020

    Уважаеми съграждани, Сдружение „Местна инициативна група Ботевград“ /МИГ Ботевград/ ще кандидатства с проект по П...

Виж повече
Представяне на платформа "Диалози за бъдещето на Ботевгра... Представяне на платформа "Диалози за бъдещето на Ботевград" пред КВО на МИГ Ботевград
28 Май 2020

На мотивационна среща с КВО на сдружение “МИГ Ботевград” (бенефициент на проект BG05SFOP001-2.009-0115 „Активни граж...

Виж повече

КАРТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД