ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

20 Юли 2020 Прочетена: 370 /

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с предстоящо кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ на сдружение „МИГ Ботевград“ по по  Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности, в частта за малки пилотни проекти, ПРСР и на основание чл. 29, ал. 16 от Наредба № 12 от 25.07.2016 г. на Министерство на земеделието и храните и чл. 44 от Закона за обществените поръчки, моля да представите оферти за извършване на услуга с предмет: “Изработване на паркови елементи за целите на реализиране на Етап 1 на проект „Обособяване на зона за отдих и събития във в.з. „Зелин“. Срок за изпращане на офертите към сдружение „МИГ Ботевград“ от 20.07.2020 г. до 29.07.2020 г.

Един оферент има право да подава оферта за един или повече артикули от списъка

Артикул

Техническа спецификация

Брой

1.

Павилион

Стоманен профил 120х120х4 мм L=3140 мм за носеща колона бр. 2.00; Стоманен профил 120х120х4 мм L=2480 мм за носеща колона бр. 3.00; Стоманен профил 80х80х4 мм L=3760 мм за горна греда бр. 3.00; Стоманен профил 80х80х4 мм L=2460 мм за горна греда бр. 2.00; Стоманен профил 80х80х4 мм L=3760 мм за долна греда бр. 1.00; Стоманен профил 80х80х4 мм L=2460 мм за долна греда бр. 2.00; Стоманен профил 80х80х4 мм L=1820 мм за долна греда бр. 2.00; Стоманена планка 500х500х5 мм триъгълна за ъгъл бр. 8.00; Стоманен профил 60х60х3 мм L=3680 мм за ребра на покрива бр. 8.00; Дъска 2.5х12х400 см за обшивка на задна стена бр. 9.00; Дъска 2.5х12х270 см за обшивка на странични стени бр. 12.00; Талпи 5х15х266 см за подиум бр. 23.00; Дъска 2.5х12 см L=21÷77 см за обшивка под странични стрехи бр. 15.00; Дъска 2.5х12х77 см за обшивка под челна стреха бр. 29.00; Дъска 2.5х12х460 см за обшивка на покрива бр. 32.00; Битумни керемиди тип боброва опашка м2 18.50; Монтаж на конструкция от стоманени профили бр. 1.00; Нанасяне на покрития на готовата стоманена конструкция бр. 1.00; Монтаж на дървени части бр. 1.00; Нанасяне на покрития на монтираните дървени части бр. 1.00; Монтаж на покрив и битумни керемиди м2 18.50

4

2.

Голяма маса за пикник

Стоманен профил 50х50х4 мм за конструкция м‘ 50.00; Талпи 5х10х271 см за плот на маса бр. 6.00; Талпи 5х10х271 см за седалка на пейка бр. 6.00; Самонарезни стоманени винтове Ø5х80 мм бр. 48.00; Монтаж на конструкция от стоманени профили 50х50х4 мм бр. 1.00; Нанасяне на покрития на готовата стоманена конструкция бр. 1.00; Монтаж на дъски за пейки и дъски за плот на маса бр. 12.00; Нанасяне на покрития на монтираните дървени части бр. 12.00

1

 

 

 

 

3.

Малка маса за пикник

Стоманен профил 50х50х4 мм за конструкция м‘ 39.00; Талпи 5х10х180 см за плот на маса бр. 6.00; Талпи 5х10х180 см за седалка на пейка бр. 6.00; Самонарезни стоманени винтове Ø5х80 мм бр. 36.00; Монтаж на конструкция от стоманени профили 50х50х4 мм бр. 1.00; Нанасяне на покрития на готовата стоманена конструкция бр. 1.00; Монтаж на талпи за пейки и талпи за плот на маса бр. 12.00; Нанасяне на покрития на монтираните дървени части бр. 12.00

4

4.

Паркова пейка без облегалка

Стоманен профил 80х80х4 мм за конструкция м‘ 5.20; Талпи 5х8х42 см за седалка бр. 15.00; Самонарезни стоманени винтове Ø5х80 мм бр. 30.00; Монтаж на конструкция от стоманени профили бр. 1.00; Нанасяне на покрития на готовата стоманена конструкция бр. 1.00; Монтаж на талпи бр. 12.00; Нанасяне на покрития на монтираните дървени части бр. 12.00

6

5.

Скара за барбекю

Стоманен профил 80х80х4 мм за носеща колона м‘ 0.75; Ламарина 3 мм за направа на кутия м2 0.80; Стоманена планка 400х300х5 мм бр. 1.00; Стоманена скара бр. 1.00; Монтаж на конструкция от стоманени профили и ламарина бр. 1.00; Нанасяне на покрития на готовата стоманена конструкция бр. 1.00

3

6.

Плотове за барбекю

Стоманен профил 80х80х4 мм за носещи колони м‘ 5.00; Стоманен профил 40х40х4 мм за конструкция м' 16.00; Талпи 5х12х60 см за плот бр. 34.00; Самонарезни стоманени винтове Ø5х80 мм бр. 68.00; Монтаж на конструкция от стоманени профили бр. 2.00; Нанасяне на покрития на готовата стоманена конструкция бр. 2.00; Монтаж на талпи бр. 34.00; Нанасяне на покрития на монтираните дървени части бр. 34.00

3


Бланка за предоставяне на оферта за парково оборудване  

Наименование на офертата

 

Срок на валидност на офертата

 

Дата на издаване на офертата

 

 

 

Подпис и печат на офертата

 

 

 

 

 

 

 

Артикул

Техническа спецификация

Брой

Ед. цена без ДДС

Обща цена без ДДС

Обща цена с ДДС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

С изложба приключи проект „Местна Инициативна Група Ботев...
05 Октомври 2023

В село Липница по проект „ Местна Инициативна Група Ботевград за активно местно развитие“ BG06RDNP001-19.476-0022-C01...

Виж повече
Одобриха проекта на МИГ Ботевград за разработване на Стра...
02 Февруари 2023

    Проектът „Подготвителни дейности за разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Боте...

Виж повече
МИГ БОТЕВГРАД стартира изпълнение на проект „Местна иници...
17 Октомври 2022

На 13 октомври министърът на земеделието Явор Гечев връчи на председателя на МИГ Ботевград Иван Гавалюгов договор за ...

Виж повече

КАРТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД