Покана за пазарни консултации

20 Юли 2020 Прочетена: 332 /

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с предстоящо кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ на сдружение „МИГ Ботевград“ по по  Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности, в частта за малки пилотни проекти, ПРСР и на основание чл. 29, ал. 16 от Наредба № 12 от 25.07.2016 г. на Министерство на земеделието и храните и чл. 44 от Закона за обществените поръчки, моля да представите оферти за извършване на услуга с предмет: “Провеждане на три събития за популяризиране на местната идентичност и местни традиции“ и „Дейност за информираност и публичност“. Срок за изпращане на офертите към сдружение „МИГ Ботевград“ от 20.07.2020 г. до 29.07.2020 г.

Един оферент има право да подава оферта за един или повече артикули от списъка

 

 

Услуга

Количество

 

1.

Организиране и провеждане на събития за популяризиране на местната идентичност и местните традиции

3 бр.

 

2.

Изработване на рекламни флаери (вкл. дизайн, изработка и доставка)

250 бр.

 

3.

Изработване на рекламен калъф за мобилен телефон с мин. размери 8,5 см (ширина) х 15 см (височина) х 1,1 см (дълбочина) с дизайн на тематика детска рисунка (вкл. дизайн, изработка и доставка)

100 бр.

 

 

 

Бланка за предоставяне на оферти  за посочените услуги:

Наименование на офертата

 

 

Срок на валидност на офертата

 

 

Дата на издаване на офертата

 

 

 

Подпис и печат на офертата

 

 

 

 

 

 

Вид дейност

Количество

Ед. Цена

Обща стойност

Обща цена с ДДС

 1

 

 

 

 

 

 2

 

 

 

 

 

 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

С изложба приключи проект „Местна Инициативна Група Ботев...
05 Октомври 2023

В село Липница по проект „ Местна Инициативна Група Ботевград за активно местно развитие“ BG06RDNP001-19.476-0022-C01...

Виж повече
Одобриха проекта на МИГ Ботевград за разработване на Стра...
02 Февруари 2023

    Проектът „Подготвителни дейности за разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Боте...

Виж повече
МИГ БОТЕВГРАД стартира изпълнение на проект „Местна иници...
17 Октомври 2022

На 13 октомври министърът на земеделието Явор Гечев връчи на председателя на МИГ Ботевград Иван Гавалюгов договор за ...

Виж повече

КАРТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД