ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

02 Септември 2021 Прочетена: 86 /

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

 

 

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

 

ОТНОСНО: Представяне на Оферти с ценови предложения за избор на изпълнител извършване на услуга с предмет:

“Застраховка на закупените материални активи“ по проектно предложение „Местна инициативна група за активно местно развитие“ “, с което сдружение „МИГ Ботевград“ кандидатства за безвъзмездна финансова помощ G06RDNP001-19.476 - Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ в частта на малките пилотни проекти на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., включващ:

 

1. Застраховка на електронна техника 

Вид имущество

Марка

Модел

Брой

Застрахователна сума*

в BGN 

За 1 брой

общо

1.

Проектор

Acer

X138WHP

1

633,34

633,33

2.

Ръчен прожекционeн екран

PRIVILEG COMPACT 120‘‘

Tripod

1

224.17

224.17

3.

Цифров фотоапарат,

Sony Cyber Shot

DSC-H300

1

333,34

333,33

4.

ЛАПТОП

HP ProBook 455 G7

Pike Silver

1

1207,50

1207,50

5.

Мултифункционално лазерно монохромно устройство

 

Brother MFC

L5750DW

1

1000,00

1000,00

6.

КОМПЛЕКТ 3бр тонеркасети + резервен барабан за  Brother MFC

MFC-L5750DW

MFC-L5750DW

1

140,83

140,83

 

 

 

 

 

ДДС

706,82

 

 

 

 

 

ОБЩО

4426,00

 

2. Застраховка на оборудване

 

Вид имущество

Характеристики

Брой

 Застрахователна сума*

 в BGN 

За 1 брой

Общо

 

Разтегаема шатра

5 странични стени

Размери 3x9 м

1

250,00

250,00

 

Разтегаема шатра

Размери 6x3 м, 4 странични стени

3

240,00

720,00

 

Професионална разтегаема шатра

Размери 4.5x3 м, 4 странични стени

2

360,00

720,00

 

Разтегаема шатра

Размери 3x3 м

4 странични стени

2

190,00

380,00

 

Стол

Метална конструкция

Водонепромокаем и устойчив на ултравиолетовите лъчи

Подходящ за външна употреба

52

50,00

2600,00

 

Сгъваема маса

Сгъваема конструкция

Размери мин. 180 x 75 x 72 см разгъната

Метални крака, пластмасова дъска

4

160,00

640,00

 

Сгъваема работна маса – комплект 3 бр.

Сгъваема конструкция

Разгънат размер мин. 100 х 60 х 80см

МДФ плот

Метални крака

3

240,00

720,00

 

Кръгла маса за кетъринг

Сгъваема конструкция

Разгънат размер мин. Ø 81 см

МДФ плот, метални крака

10

100,00

1000,00

 

Еластант за маса за кетъринг

Текстил, Размери: диаметър 80 см

10

28,00

280,00

 

 

 

 

ДДС

1462,00

ОБЩО:

8772,00

 

 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И  ГОСПОДА,

Заинтересованите лица следва да представят индикативни оферти, съобразно обхвата на услугата, описана към настоящата покана. 

 
Застрахователните рискове, които трябва да включва офертата:
 
За електронна техника и оборудване - ПОЖАР и ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ, КРАЖБА ЧРЕЗ ВЗЛОМ

 

Право на участие в настоящите пазарни консултации имат български и чуждестранни физически и юридически лица, техни обединения, независими експерти и органи, занимаващи се с конкретната дейност.

Заинтересовани оференти –  когато са местни лица, трябва да са вписани в търговския регистър, а оферентите – чуждестранни лица, следва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство.

Изискването за вписване в търговския регистър не се прилага от заинтересовани оференти - физически лица.

Заинтересовани оференти - физически лица, следва да прилагат документи, доказващи компетентност или опит в областта на предлаганата услуга.

Вашите оферти следва да съдържат: наименование на оферента, ЕИК или БУЛСТАТ , срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена в левове или евро с посочен ДДС.

Застрахователният период следва да бъде 12 месеца. 

 

Краен срок за получаване на оферти: 13.09.2021 г.

Същите следва да постъпят на хартиен носител, с подпис и печат на оферента на адрес за кореспонденция с „МИГ Ботевград“: гр. Ботевград  площад „Освобождение“ 13, или по електронна поща на следния адрес: mig.botevgrad@gmail.com 

Пазарните консултации се провеждат във връзка с кандидатстване на сдружение „МИГ Ботевград“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура G06RDNP001-19.476 - Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ в частта на малките пилотни проекти на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и на основание чл. 29, ал. 16 от Наредба № 12 от 25.07.2016 г. на Министерство на земеделието и храните и чл. 44 от Закона за обществените поръчки.  

 

Възложител: „МИГ Ботевград“

С адрес за кореспонденция:

Област София, Община Ботевград,  гр. Ботевград,  2140,   площад „Освобождение“ 13

Представлявано от: Иван Александров  Гавалюгов

Председател на КУО на СНЦ „МИГ – Ботевград”

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА МИГ БОТЕВГРАД
29 Ноември 2021

  Уважаеми членове на Колективния върховен орган /КВО/  на сдружение „МИГ Ботевград“, Съгласно чл. 32, ал 1. от Устав...

Виж повече
Покана за Общо събрание на МИГ Ботевград
12 Октомври 2021

   П О К А Н А Уважаеми членове на Колективния върховен орган /КВО/  на сдружение „МИГ Ботевград“,Съг...

Виж повече
Конкурс на „Нестле за Живей Активно! 2021“
14 Септември 2021

За трета поредна година Община Ботевград се включва в конкурса на „Нестле за Живей Активно! 2021“. За тазгодиш...

Виж повече

КАРТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД