ПУБЛИЧНА ПОКАНА – ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА УСЛУГАТА: "Организиране на информационна кампания, с цел насърчаване на гражданското участие в управление на горите в община Ботевград"

24 Януари 2020 Прочетена: 96 /

 

                           

 

Сдружение "Местна инициативна група Ботевград"обявява покана за избор на изпълнител за извършване на услугата: Организиране на информационна кампания с цел насърчаване на гражданското участие във формирането на политики, свързани с добро управление на горите  на територията на община Ботевград. Провеждане на обществено обсъждане за коригиране и одобряване на  разработения по проекта План за многофункционално управление и устойчиво  развитие  на  горите и земите на територия на община Ботевград /ПУРГБ/; Указания за стопанисване и разумно ползване на горите и земите на територия на община Ботевград; Модел за участие на   гражданското общество в процесите на формулиране, прилагане и мониторинг върху местните политики за добро управление на горите в общината. Услугата е в рамките на Дейност 3 на проект BG05SFOP001-2.009-0186 „Повишаване на гражданското участие в процеса на формулиране, изпълнение и мониторинг на политиката по опазване, стопанисване и развитие на горите в община Ботевград“, финансиран по ОПДУ 2014 – 2020.

 

За информация прилагаме подробна техническа спецификация за извършване на услугата.

 

Офертите следва да съдържат техническо предложение и ценово предложение, изпратени в срок до 03.02.2020г. по електронен път на имейл mig.botevgrad@gmail.com или на административния адрес на сдружението:
гр. Ботевград 2140, пл. „Незнаен войн” 7,
Бизнес център Симекс, ет.2, офис 11
Тел. за информация: 0897910195 – Радостина Вутева

 

Проектът се осъществява на територията на община Ботевград и е съфинансиран по Оперативна Програма „Добро управление“.

 

 


Списък от файлове


  • Техническо задание

    11 Февруари 2020
    Преглед

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Резултати от проведено УС на МИГ Ботевград за избор на ко...
24 Юни 2020

Вчера, 23.06.2020г., Управителният съвет на МИГ Ботевград направи среща с хората, предложили идеи за местно развитие...

Виж повече
Възжможност за кандидатстване с малки пилотни проекти по ...
03 Юни 2020

    Уважаеми съграждани, Сдружение „Местна инициативна група Ботевград“ /МИГ Ботевград/ ще кандидатства с проект по П...

Виж повече
Представяне на платформа "Диалози за бъдещето на Ботевгра... Представяне на платформа "Диалози за бъдещето на Ботевград" пред КВО на МИГ Ботевград
28 Май 2020

На мотивационна среща с КВО на сдружение “МИГ Ботевград” (бенефициент на проект BG05SFOP001-2.009-0115 „Активни граж...

Виж повече

КАРТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД