ПУБЛИЧНА ПОКАНА – ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА УСЛУГАТА: "Организиране на информационна кампания, с цел насърчаване на гражданското участие в управление на горите в община Ботевград"

24 Януари 2020 Прочетена: 44 /

 

                           

 

Сдружение "Местна инициативна група Ботевград"обявява покана за избор на изпълнител за извършване на услугата: Организиране на информационна кампания с цел насърчаване на гражданското участие във формирането на политики, свързани с добро управление на горите  на територията на община Ботевград. Провеждане на обществено обсъждане за коригиране и одобряване на  разработения по проекта План за многофункционално управление и устойчиво  развитие  на  горите и земите на територия на община Ботевград /ПУРГБ/; Указания за стопанисване и разумно ползване на горите и земите на територия на община Ботевград; Модел за участие на   гражданското общество в процесите на формулиране, прилагане и мониторинг върху местните политики за добро управление на горите в общината. Услугата е в рамките на Дейност 3 на проект BG05SFOP001-2.009-0186 „Повишаване на гражданското участие в процеса на формулиране, изпълнение и мониторинг на политиката по опазване, стопанисване и развитие на горите в община Ботевград“, финансиран по ОПДУ 2014 – 2020.

 

За информация прилагаме подробна техническа спецификация за извършване на услугата.

 

Офертите следва да съдържат техническо предложение и ценово предложение, изпратени в срок до 03.02.2020г. по електронен път на имейл mig.botevgrad@gmail.com или на административния адрес на сдружението:
гр. Ботевград 2140, пл. „Незнаен войн” 7,
Бизнес център Симекс, ет.2, офис 11
Тел. за информация: 0897910195 – Радостина Вутева

 

Проектът се осъществява на територията на община Ботевград и е съфинансиран по Оперативна Програма „Добро управление“.

 

 


Списък от файлове


  • Техническо задание

    11 Февруари 2020
    Преглед

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

На вниманието на земеделските производители
30 Март 2020

Изпращаме инфомация за новите приеми по ПРСР от интервю с Владислав Цветанов, дирекция „Развитие на селските райони“,...

Виж повече
НАШИТЕ ГОРИ СА В НАШИТЕ РЪЦЕ!
11 Март 2020

                                   Скъпи приятели, това е слоган, идея и цел на проект „Повишаване на гражданското уч...

Виж повече
Монография на Десислава Алексова за местно туристическо р...
24 Януари 2020

  Имаме удоволствието да Ви представим самостоятелната монография на Десислава Алексова „Модел за устойчиво развитие ...

Виж повече

КАРТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД