РЕШЕНИЕ За определяне стойността на разходите за: “Изработване на паркови елементи",проект Обособяване на зона за отдих и събития във в.з. „Зелин“

30 Юли 2020 Прочетена: 266 /

РЕШЕНИЕ

от 30.07.2020 г.

 

За определяне стойността на разходите за: “Изработване на паркови елементи“ за целите на реализиране на Етап 1 на проект „Обособяване на зона за отдих и събития във в.з. „Зелин“

Във връзка с покана за пазарни консултации, публикувана на сайта на сдружение „МИГ Ботевград“ на 20.07.2020г. и на основание отразени резултати в Протокол от 30.07.2020г., назначена със заповед № 8/30.07.2020 г. на Председателя на сдружение „МИГ Ботевград“ за разглеждане на постъпили независими оферти,

 

ОПРЕДЕЛЯМ

Стойността на разхода за: “Изработване на паркови елементи за целите на реализиране на Етап 1 на проект „Обособяване на зона за отдих и събития във в.з. „Зелин“:

 

Артикул

Брой

Ед. цена без ДДС

Обща цена без ДДС

Обща цена с ДДС

 1.

Павилион с дървена обшивка

4

3550.00

14200.00

17040.00

 2.

Голяма маса за пикник с пейки

1

990.00

990.00

1188.00

 3.

Малка маса за пикник с пейки

4

830.00

3320.00

3984.00

 4.

Паркова пейка без облегалка

6

270.00

1620.00

1944.00

 5.

Скара за барбекю

3

210.00

630.00

756.00

 6.

Комплект плотове за барбекю

3

740.00

2220.00

2664.00

 

ОБЩО

 

 

 

27576.00

 

ОБОСНОВКА НА МОТИВИТЕ, ОБУСЛОВИЛИ ИЗБОРА:

            Стойността на разхода за: “Изработване на паркови елементи за целите на реализиране на Етап 1 на проект „Обособяване на зона за отдих и събития във в.з. „Зелин“ е определена чрез прилагане на способа за пазарни консултации съобразно изискванията на условията за кандидатстване по мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ /ВОМР/ на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. /ПРСР/.

Комисия,  назначена със заповед № 8/30.07.2020 г. на Председателя на сдружение „МИГ Ботевград“, единодушно и без особено мнение на членовете на нейния състав, предлага разходите за: “Изработване на паркови елементи за целите на реализиране на Етап 1 на проект „Обособяване на зона за отдих и събития във в.з. „Зелин“ да възлизат на посочените по-горе суми.

Възложителят приема и потвърждава предложението на Комисията за разглеждане на постъпилите оферти, изложено в протокола от дейността й.

 

 

Подпис:

Иван Гавалюгов

/Председател на МИГ Ботевград/

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Уведомление
31 Март 2021

Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС (Ново - ДВ, бр. 12 от 12.02.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от...

Виж повече
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ НА МИГ БОТЕВГРАД
11 Януари 2021

Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околн...

Виж повече
ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ
10 Януари 2021

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ     ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ   ОТНОСНО: Представяне на Оферти с ценови предложен...

Виж повече

КАРТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД