РЕШЕНИЕ За определяне стойността на разходите за: “Изработване на паркови елементи",проект Обособяване на зона за отдих и събития във в.з. „Зелин“

30 Юли 2020 Прочетена: 674 /

РЕШЕНИЕ

от 30.07.2020 г.

 

За определяне стойността на разходите за: “Изработване на паркови елементи“ за целите на реализиране на Етап 1 на проект „Обособяване на зона за отдих и събития във в.з. „Зелин“

Във връзка с покана за пазарни консултации, публикувана на сайта на сдружение „МИГ Ботевград“ на 20.07.2020г. и на основание отразени резултати в Протокол от 30.07.2020г., назначена със заповед № 8/30.07.2020 г. на Председателя на сдружение „МИГ Ботевград“ за разглеждане на постъпили независими оферти,

 

ОПРЕДЕЛЯМ

Стойността на разхода за: “Изработване на паркови елементи за целите на реализиране на Етап 1 на проект „Обособяване на зона за отдих и събития във в.з. „Зелин“:

 

 

Артикул

Брой

Ед. цена без ДДС

Обща цена без ДДС

Обща цена с ДДС

 1.

Павилион с дървена обшивка

4

3550.00

14200.00

17040.00

 2.

Голяма маса за пикник с пейки

1

990.00

990.00

1188.00

 3.

Малка маса за пикник с пейки

4

830.00

3320.00

3984.00

 4.

Паркова пейка без облегалка

6

270.00

1620.00

1944.00

 5.

Скара за барбекю

3

210.00

630.00

756.00

 6.

Комплект плотове за барбекю

3

740.00

2220.00

2664.00

 

ОБЩО

 

 

 

27576.00

 

ОБОСНОВКА НА МОТИВИТЕ, ОБУСЛОВИЛИ ИЗБОРА:

            Стойността на разхода за: “Изработване на паркови елементи за целите на реализиране на Етап 1 на проект „Обособяване на зона за отдих и събития във в.з. „Зелин“ е определена чрез прилагане на способа за пазарни консултации съобразно изискванията на условията за кандидатстване по мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ /ВОМР/ на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. /ПРСР/.

Комисия,  назначена със заповед № 8/30.07.2020 г. на Председателя на сдружение „МИГ Ботевград“, единодушно и без особено мнение на членовете на нейния състав, предлага разходите за: “Изработване на паркови елементи за целите на реализиране на Етап 1 на проект „Обособяване на зона за отдих и събития във в.з. „Зелин“ да възлизат на посочените по-горе суми.

Възложителят приема и потвърждава предложението на Комисията за разглеждане на постъпилите оферти, изложено в протокола от дейността й.

 

 

Подпис:

Иван Гавалюгов

/Председател на МИГ Ботевград/

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

С изложба приключи проект „Местна Инициативна Група Ботев...
05 Октомври 2023

В село Липница по проект „ Местна Инициативна Група Ботевград за активно местно развитие“ BG06RDNP001-19.476-0022-C01...

Виж повече
Одобриха проекта на МИГ Ботевград за разработване на Стра...
02 Февруари 2023

    Проектът „Подготвителни дейности за разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Боте...

Виж повече
МИГ БОТЕВГРАД стартира изпълнение на проект „Местна иници...
17 Октомври 2022

На 13 октомври министърът на земеделието Явор Гечев връчи на председателя на МИГ Ботевград Иван Гавалюгов договор за ...

Виж повече

КАРТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД