Резултати от проведено УС на МИГ Ботевград за избор на концепции

24 Юни 2020 Прочетена: 37 /

Вчера, 23.06.2020г., Управителният съвет на МИГ Ботевград направи среща с хората, предложили идеи за местно развитие, с които МИГ Ботевград да кандидатства с пилотен проект по Подмярка 19.1 на ПРСР. Благодарим за изключително съдържателните представяния, огромния ентусиазъм, който се усети в зала, и волята за промяна на нашата община! УС определи предложението за изграждане на зона за отдих в местност „Чеканица“ за най-подходящо и с най-голям потенциал за успешно кандидатстване по подмярката, отчитайки всички критерии. Всички предложения можете да разгледате тук: https://zabotevgrad.eu/2020/06/pokana-podmyarka-19-1/

 

Проектът  BG05SFOP001-2.009-0115 „Активни граждани за добро управление на община Ботевград. Онлайн платформа “Диалози за бъдещето на Ботевград” се осъществява на територията на община Ботевград и е съфинансиран по оперативна програма „Добро управление“2014 – 2020.

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Финален доклад: ПЛАН ЗА МНОГОФУНКЦИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ И УС...
03 Август 2020

                                                                                   Във връзка със сключен договор и ...

Виж повече
РЕШЕНИЕ За определяне стойността на разходите за: “Израбо...
30 Юли 2020

РЕШЕНИЕ от 30.07.2020 г.   За определяне стойността на разходите за: “Изработване на паркови елементи“ за целите на р...

Виж повече
ПРОТОКОЛ - разглеждане, оценяване и калсиране на подадени...
30 Юли 2020

ПРОТОКОЛ   от дейността на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти, във връзка с провежд...

Виж повече

КАРТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД