Входирано предложение за реорганизиране на пътното движение

27 Май 2020 Прочетена: 487 /

Още едно предложения, генерирано в платформата и получило висок рейтинг от потребителите, е входирано за разглеждане от кмета на община Ботевград на 26.05: Предложение за реорганизиране на пътното движение в града чрез еднопосочни улици: "Организация за лесно придвижване на пешеходци от единия край на града до другия". Предложението е инициирано в платформата "Диалози за бъдещето на Ботевград"  и фейсбук страницата към платформата "Диалози за Ботевград" от Калина Съйкова, където получава широка подкрепа от гражданите на общината, изразена в коментари и система от рейтинг. Предложението е консултирано на среща с Цветелин Цветков, зам.-кмет на община Ботевград, в чиито ресор попада, и разработено съвместно от Борис Борисов, експерт мониторинг на платформата „Диалози за бъдещето на Ботевград“,  Радостина Вутева, която модерира дискусиите в онлайн каналите за гражданско участие, както и експерти юристи от администрацията на община Ботевград. Предложението е внесено за становище до Иван Гавалюгов, кмет на Община Ботевград на 26.05.2020 г. По препоръка на кмета на общината предстои организиране на среща с инициаторите на предложението и заинтересовани страни, на която да бъде обсъдена възможността за реорганизиране на пътното движение в града чрез еднопосочни улици, по конкретно на такива улици, които са в близост до по-големите детски градини в града.

Пълният текст можете да прочетете в прикачения файл:

Предложение_еднопосочни улици

 

Проектът  BG05SFOP001-2.009-0115 „Активни граждани за добро управление на община Ботевград. Онлайн платформа “Диалози за бъдещето на Ботевград” се осъществява на територията на община Ботевград и е съфинансиран по оперативна програма „Добро управление“2014 – 2020.

 

 


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Одобриха проекта на МИГ Ботевград за разработване на Стра...
02 Февруари 2023

    Проектът „Подготвителни дейности за разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Боте...

Виж повече
МИГ БОТЕВГРАД стартира изпълнение на проект „Местна иници...
17 Октомври 2022

На 13 октомври министърът на земеделието Явор Гечев връчи на председателя на МИГ Ботевград Иван Гавалюгов договор за ...

Виж повече
Покана за провеждане на общо събрание на Сдружение "МИГ Б...
05 Май 2022

П О К А Н А   Уважаеми членове на Колективния върховен орган /КВО/  на Сдружение „МИГ Ботевград“, Съгласно чл. 32, ал...

Виж повече

КАРТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД