Общо събрание


Списък на членовете на Колективния върховен орган (Общо събрание) на сдружението „Местна инициативна група Ботевград“

Наименование на юридическото/

физическото лице

Име и фамилия на представляващия/те

Сектор, на който лицето е представител

Заинтересована страна

1.

АГППМИП „Витал“ ООД

Пламен Георгиев

Стопански

Здравни услуги

2.

„Атлантис Нет ООД“

Тихомир Найденов

Стопански

IT услуги

3.

“Балканец Нюз“ ООД

Еленко Иванов

Стопански

Медия, журналистика

4.

“ Ботевградски вести плюс“ ЕООД

Димитрина Стамболова

Стопански

Медия, журналистика

5.

Виржиния Първанова Якимова

НП

Нестопански

Свободна професия-адвокатска колегия

6.

Галя Иванова Дикова-Иванова

НП

Нестопански

Граждански инициативи-представител на местната общност в с. Рашково

7.

Георги Петров Иванов

НП

Нестопански

Неформално гражданско сдружение- представител на малцинствена група

8.

„Евроконсулт ЕООД“

Радка Рашкова

Стопански

Фирма-консултантска дейност

9.

„Ем Джи Строй“ ООД

Галин Миньовски

Стопански

Строителство

10.

ЕТ „АИПСМПДБ- д-р Марияна Горгачева“

Марияна Горгачева

Стопански

Здравни услуги

11.

ЕТ „АСМП по детски болести- д-р Стойна Петрова“

Стойна Главчовска

Стопански

Здравни услуги

12.

ЕТ „Магдалина Савова-

М и Г“

Мария Пеева-упълномощено лице

Стопански

Психологически изследвания, рехабилитационна и ресоциализираща дейност

13.

ЕТ “ Палмар“

Павлин Марков

Стопански

Селскостопански производител на територията на с. Липница;

14.

„ИВАИ ЕООД“

Филип Филипов

Стопански

Търговия

15.

Иванчо Тодоров Начев

НП

Нестопански

Граждански инициативи- туристическо дружество

16.

Илиана  Маринова Котова

НП

Нестопански

Неформално гражданско сдружение за опазване на природното и културно-историческо наследство в Ботевград

17.

Лидия Илиева Рашкова

НП

Нестопански

Свободна професия-консултант

18.

Народно читалище „Никола Василев Ракитин 1890“

Маргарита Стаменова

Нестопански

Културна сфера

19.

Невена Балъкова

НП

Стопански

Земеделски производител, животновъдство

20.

Община Ботевград

Иван Гавалюгов

Публичен

Местна власт

21.

Олимпи Стоянов Кътев

НП

Нестопански

Граждански инициативи-спортна сфера

22.

„Регетекс“ ООД

Георги Кръстев

Стопански

Земеделски производител

23.

СНЦ „Живот в хармония“

Мая Павлова; Петя Ценева; Мария Накова

Нестопански

Културна и духовна сфера

24.

СНЦ „За Ботевград“

Росица Милчева

Нестопански

Околна среда, културна и образователна сфера

25.

СНЦ „Младежко движение за развитие на селските райони в България“

Йорданка Цветкова

Нестопански

Защита правата на младите хора; социално развитие на младежите

26.

Сдружение „Трудолюбци“

Мая Пенчева

Нестопански

Културна и образователна сфера, околна среда

27.

Спасен Стефанов Ценов

НП

Нестопански

Граждански инициативи

28.

Станислава Арабаджиева

НП

Стопански

Земеделски производител

29.

„Топлик“ ЕООД

Васил Василев-упълномощено лице

Стопански

Производство, транспортна дейност

30.

Фондация „Георги Попиванов“

Димитър Димитров

Нестопански

Културно наследство

31.

Фондация „Съвременност”

Янка Александрова

Нестопански

Социална, културна сфера

 

 

Публичен сектор- 1 представител с дял 3,23 % от общия брой членове

Стопански сектор- 15 представители с дял 48,38 % от общия брой членове

Нестопански сектор- 15 представители с дял 48,38 % от общия брой членове

В състава на „МИГ Ботевград“ влизат представители на малките населени места на територията на общината: с. Трудовец,  с. Скравена, с. Литаково, с. Боженица, с. Рашково и с. Липница.


КАРТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД