Оперативни документиДокументи


  • ПРОТОКОЛ № 4/28.08.2018 - Общо събрание на МИГ Ботевград

    04 Август 2018
    Преглед
  • Годишен отчет за дейността на МИГ Ботевград за 2020 г.

    16 Юли 2021
    Преглед

КАРТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД