Програмни документиДокументи


 • Вътрешни правила за организация, изпълнение и управление на сдружение „Местна инициативна група Ботевград”

  01 Септември 2016
  Преглед
 • Правила и ред за извършване на общественополезна дейност на сдружение „МИГ Ботевград”

  01 Септември 2016
  Преглед
 • Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма на сдружение „МИГ Ботевград”

  01 Септември 2016
  Преглед
 • Устав на Сдружение "Местна инициативна група Ботевград"

  31 Юли 2023
  Преглед

КАРТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД