Управителен съвет


Иван Гавалюгов - Председател на УС

Връзки с бизнеса

 

Д-р Марияна Горгачева – Зам.-председател на УС

Връзки с бизнеса

 

Виржиния Якимова

Правно обслужване

 

Галя Дикова-Иванова

Култура, културно-историческо наследство

 

Димитрина Стамболова

Връзки с медиите

 

Димитър Димитров

Култура, културно-историческо наследство

Мая Пенчева

Работа с общности в риск

 

 

Тихомир Найденов

IT обслужване

 

Филип Филипов

Връзки с бизнеса


КАРТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД