Профил на купувача

Архив


Обособяване на зона за отдих и събития във вилна зона „Зелин“, община Ботевград

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   Във връзка с предстоящо кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ на сдружение „МИГ Ботевград“ по по  Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности, в частта за малки пилотни проекти, ...

07 Декември 2020   Прочети ...


КАРТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД