Обособяване на зона за отдих и събития във вилна зона „Зелин“, община Ботевград

07 Декември 2020

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с предстоящо кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ на сдружение „МИГ Ботевград“ по по  Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности, в частта за малки пилотни проекти, ПРСР и на основание чл. 29, ал. 16 от Наредба № 12 от 25.07.2016 г. на Министерство на земеделието и храните и чл. 44 от Закона за обществените поръчки, моля да представите оферти за извършване на услуга с предмет: “Провеждане на три събития за популяризиране на местната идентичност и местни традиции" и "Дейност за информираност и публичност" . Срок за изпращане на офертите към сдружение „МИГ Ботевград“ от 20.07.2020 г. до 29.07.2020 г.

Един оферент има право да подава оферта за един или повече артикули от списъка:

 

 

Услуга

Количество

1.

Организиране и провеждане на събития за популяризиране на местната идентичност и местни традиции

3 бр.

2.

Изработване на рекламни флаери (вкл.дизайн, изработка и доставка)

250 бр.

3.

Изработване на рекламен калъф за мобилен телефон с мин. размери 8.5см (широчина) x 15см (височина) x 1.1см (дълбочина) с дизайн на тематика детски рисунки (вкл.дизайн, изработка и доставка)

100 бр.

 

 


КАРТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД